Cheque voor landelijke luisterlijn Sensoor

Uitreiking cheque aan Sensoor
Foto: Monuta

Op dinsdag 18 september reikte Sander Groeneveld van Monuta Amersfoort een cheque uit van € 2.500,- aan Sensoor, een landelijke luisterlijn. Bij deze luisterlijn werkt een groot team van vrijwilligers dat getraind is om gesprekken te voeren over diverse onderwerpen. Mensen kunnen 24 uur per dag contact met hen opnemen en hun hart luchten. Sensoor besteedt het geld aan het opleiden en begeleiden van deze vrijwilligers.

Coördinator uitvaartzorg Alma Wilts: “Soms willen mensen praten over verdriet, zorgen of problemen. Vaak vinden ze het moeilijk om dan een luisterend oor te vinden binnen hun omgeving. En soms is er ook gewoonweg niemand bij wie ze terecht kunnen of willen ze hun verhaal juist bewust delen met iemand die ze niet kennen. Bij Sensoor kunnen ze dan terecht via de telefoon, chat en e-mail.”

Bijzondere organisatie

Alma Wilts is nauw betrokken bij Sensoor en treedt op als hun ambassadeur: “En daar ben ik erg trots op, want Sensoor is echt een bijzondere organisatie. Ze staan open voor ieder verhaal. Zo maken mensen soms een eenvoudig praatje over wat ze hebben beleefd, maar ook vertrouwelijke gesprekken komen voor. Mensen geven dan aan het leven niet meer te zien zitten of niet te weten hoe ze moeten omgaan met angsten, eetstoornissen, geheimen of onzekerheden. De vrijwilligers hebben écht aandacht voor deze mensen. Ze, denken graag mee en helpen ze weer op weg.”

Aandacht voor rouw en verlies

Ook rouw en verlies en het overlijden van een dierbare zijn onderwerpen waarvoor mensen contact opnemen met Sensoor. “En dat raakt ons natuurlijk erg”, geeft Alma aan. “Onze missie is dat wij willen dat iedereen met een goed gevoel afscheid kan nemen. Als mensen nog kampen met veel verdriet rondom het overlijden van een dierbare, vinden wij het belangrijk dat zij hier een goede ondersteuning bij krijgen.”

Zorgvuldige selectie en opleiding

Alle vrijwilligers bij Sensoor worden zorgvuldig geselecteerd. Ze worden daarnaast opgeleid en begeleid door professionele beroepskrachten. “En daar is natuurlijk geld voor nodig”, legt Alma uit. “Onze donatie wordt hiervoor gebruikt en ik vind het mooi dat wij zo ons steentje kunnen bijdragen en iets moois kunnen teruggeven aan de maatschappij.”

Reacties