Nieuwe dienstregeling busvervoer

Foto: Amersfoort.nieuws.nl

Reizigers in het Utrechtse openbaar vervoer kunnen over enkele maanden gebruik maken van een nieuwe dienstregeling. Het dagelijks bestuur van de provincie Utrecht heeft de vervoerplannen voor 2019 van U-OV en Syntus Utrecht goedgekeurd. De nieuwe dienstregeling van beide vervoerders gaat op 9 december 2018 in.

Steeds meer reizigers in de provincie Utrecht maken gebruik van bus en tram. De provincie speelt als opdrachtgever actief in op deze groei. Diverse lijnen worden daarom vaker of met grotere bussen gereden. Waar sprake is van minder vraag dan aanbod, rijden vanaf december minder bussen. De provincie wil het beschikbare budget op deze manier zo efficiënt mogelijk inzetten.

Raadpleging reizigers en gemeenten

De provincie heeft de vervoerplannen van U-OV en Syntus Utrecht in samenhang beoordeeld op het optimale voordeel voor de reizigers. Daarbij is gebruik gemaakt van de meest actuele cijfers over de bezetting van de bussen en de rijtijden. Aan het collegebesluit van GS is een uitgebreide consultatieronde vooraf gegaan. Bijna 1.000 reizigers hebben hun mening gegeven over de voorstellen van de vervoerders. Ook de Utrechtse gemeenten en reizigersbelangenorganisatie ROCOV zijn geraadpleegd.

Vervoer in en rondom Amersfoort

Op bepaalde trajecten komen er extra ritten bij . Op de spitslijnen 202, 203, 204 en 206 tussen Amersfoort en De Uithof zijn dat er in totaal 13 ritten per dag. Ook scholierenlijn 656 (Amersfoort Station-Hoornbeeck/Lodenstein College) krijgt extra ritten vanwege het toegenomen aantal scholieren. Deze lijn gaat onder nummer 10 rijden en rijdt van maandag tot en met vrijdag overdag.

Daarnaast is gekeken naar een optimalisatie van de dienstregeling en aansluiting van het busvervoer op het treinverkeer. Zo is de rijtijd op een aantal lijnen verruimd om zo in te kunnen spelen op de toegenomen drukte op de Amersfoortse wegen en gaat een aantal lijnen minder vaak rijden. Zo rijden lijn 2 (Nieuwland) en 4 (Hoogland en Kattenbroek) 4 keer per uur (was 6).  Tussen de NS stations Schothorst en Vathorst gaan lijn 5 en 7 om en om samen vier keer per uur rijden. Hierdoor wil Syntus de betrouwbaarheid van het busvervoer verbeteren. GS kon met deze voorstellen instemmen omdat de bezettingscijfers van deze lijnen laten zien dat er voldoende capaciteit is. Het aanbod sluit zo beter aan op de vraag.

De vervoerders zullen de reizigers later dit jaar uitgebreid informeren over de gevolgen van deze veranderingen in de nieuwe dienstregeling.

Reacties

Cookieinstellingen