Sport en bewegen voor iedereen met een beperking

Dag van de aangepaste sport
Foto: SRO

Sport en bewegen mogelijk maken voor iedereen met een beperking. Met dat doel kwamen de gemeenteambtenaren in de regio Eemland een jaar geleden voor het eerst bij elkaar.

In een jaar tijd is er veel gebeurd. Inmiddels kan iedereen met een beperking de mogelijkheden terugvinden op www.unieksporten.nl, is er de stichting Passend Sport Midden-Nederland opgericht en organiseren buurtsportcoaches uit de gemeenten samen ‘De dag van de aangepaste sport’. Als kroon op de samenwerking tekenen de verantwoordelijke wethouders op 22 september voor borging van de regionale samenwerking op het gebied van aangepast sporten voor de komende vier jaar.

Passend sporten

Sportdeelname onder mensen met een beperking ligt aanzienlijk lager dan bij mensen zonder beperking. “Er zijn verschillende redenen waardoor mensen met een beperking een drempel ervaren om te gaan sporten. Eén daarvan is omdat ze niet goed weten waar dit mogelijk is, maar ook omdat ze bijvoorbeeld moeite hebben om er te komen. Door de regionale samenwerking is inmiddels het aanbod in kaart gebracht en terug te vinden op www.unieksporten.nl. De dag van de aangepaste sport biedt een podium aan sportaanbieders met passende sportmogelijkheden.”, aldus Sjamana Wijsmuller, Regio coördinator aangepast sporten.

Samenwerking

De samenwerking gaat verder dan het in kaart brengen van de sportmogelijkheden. Op beleidsniveau zitten de verschillende gemeenten om tafel. Daarnaast stellen de gemeenten buurtsportcoaches in de gelegenheid om ook op uitvoerend niveau samen te werken. Dit met als doel om regionaal de behoefte van mensen met een beperking en de mogelijkheden op elkaar af te stemmen om zo sport en bewegen mogelijk te maken voor iedereen.

Convenant

Het convenant Grenzeloos Actief wordt op 22 september ondertekend door wethouders Hans Buijtelaar uit Amersfoort, Erwin Jansma uit Baarn, Alice Kok- van der Geest uit Bunschoten, Wim Vos voor Leusden, Harry Dijkhuizen voor de gemeente Soest en Pieter de Kruif vanuit de gemeente Woudenberg.

Reacties