Drie koorleden gehuldigd bij het Parochiekoor Hoogland

Foto:

Vandaag op zondag 9 september, was het voor Parochiekoor Hoogland een feestelijke dag. Naast de viering van de nationale ziekendag in de Woord en Communieviering werd na afloop van deze viering door diaken Frank Sieraal 3 leden van het parochiekoor gehuldigd. Zij zijn 25 jaar lid. Dit waren: Annie van de Heuvel, Anneke Hilhorst, Ans van de Tweel.

25 jaar zingen

25 Jaar zingen in een kerkkoor is, zeker in deze tijd, een hele prestatie. Helaas was door ziekte mevrouw José Elants, die ook 25 jaar lid is van een koor, afwezig.
Zij ontving op een later tijdstip de “Oorkonde” en de pen met inscriptie. Het Parochiekoor Hoogland zingt tijdens de reguliere vieringen in de St. Martinuskerk en 1 maal per maand in het verzorgingshuis “St Johanneshove” te Laren.

Een eerste bespeling van het nieuwe Korg orgel

Tijdens deze viering konden de aanwezige parochianen voor het eerst het nieuwe Korg orgel horen. Dit orgel is bijeengebracht met de actie “IK DOE MEE”. Het koor zong samen met dit orgel het lied: Tel uw zegeningen. Het korte youtube filmpje laat dit koor horen en zien samen met het nieuwe orgel.

Reacties