Blauwalg breidt zich uit

Waterschap Vallei & Veluwe heeft in de afgelopen tijd op verschillende plaatsen in Amersfoort blauwalg en botulisme aangetroffen. De gemeente plaatst waarschuwingsbordjes die wijzen op de gevaren van blauwalg en botulisme.

Het geldt voor de volgende plaatsen:

  • Puntenburgerlaan in Soesterkwartier (12 juli, blauwalg)
  • Klapmuts in Hoogland (20 juli, zowel blauwalg als botulisme)
  • Posthoornslak/Waterjuffer in Nieuwland (23 juli, blauwalg)
  • Dudokstraat in Zielhorst (26 juli, blauwalg)
  • Visvijver bedrijventerrein Isselt, aan de Nijverheidsweg-Noord / Randonweg (27 juli, blauwalg)
  • Vijver bij het Avalonpad in Schothorst (1 augustus, blauwalg)
  • Polder Arkemheen, Inlaatgebied Brede Beek Nijkerk en Inlaatgebied Laak + Vathorst (8 augustus, blauwalg), zie toelichting hieronder
  • Vier locaties in Vathorst-De Bron, nabij de straten Victoriameer, Oceaan, Prespameer en Gardameer (16 augustus, blauwalg), zie toelichting hieronder

Signalen

Blauwalgen ontstaan bij warm weer en vormen een dunne drijflaag op het water. Mensen die besmet water aanraken of inslikken, kunnen huiduitslag en maag- en darmproblemen krijgen. Voor mensen die toch in aanraking komen met het water is het voldoende om daarna goed te douchen. Kleine kinderen zijn kwetsbaarder, omdat zij vaak relatief meer water binnenkrijgen dan volwassenen. Dieren die het water drinken, kunnen ernstig ziek worden of er zelfs aan overlijden.

Botulisme

Iedere zomer komen er ook gevallen van botulisme voor. Botulisme is een vergiftiging die dodelijk kan zijn voor watervogels, maar ook voor andere dieren. Botulisme doet zich bij warm weer vooral voor in ondiepe watergangen. De temperatuur van het water loopt dan al snel op tot boven de 20° Celsius, waarbij de botulismebacterie actief wordt. Het gif van deze bacterie werkt verlammend op de spieren van vissen en watervogels. Kadavers van deze dieren zijn vervolgens weer een bron van besmetting. Daarom moeten dode dieren zo snel mogelijk worden opgeruimd.

Bel gemeente of waterschap

Doe dat niet zelf, maar bel het waterschap via 055 5272 600. Raak de kadavers niet aan, geef ze niet mee aan het vuilnis en begraaf ze ook niet. Medewerkers van het waterschap zorgen voor een snelle verwijdering van zieke en dode vissen en watervogels.

Waarschuwingsbordjes

De gemeente plaatst waarschuwingsbordjes op de locaties. Contact met het water moet worden vermeden. Ook honden mogen niet in de vijver zwemmen of van het water drinken.

Toelichting Polder Arkemheen

Vanuit de Arkervaart en de Laak in Nijkerk/Amersfoort wordt water ingelaten vanuit de Randmeren. Bij de inlaat vanaf de Randmeren is blauwalg geconstateerd. Deze stroomt via de inlaat verder het gebied in. Dit houdt in dat de blauwalg verder verspreid wordt. Uit voorzorg waarschuwt het waterschap om contact met oppervlaktewater te vermijden in de Polder Arkemheen, Inlaatgebied Brede Beek Nijkerk en Inlaatgebied Laak + Vathorst. In de gemeente Amersfoort gaat het over de wijk Vathorst ten noorden van de Laakboulevard en De Laak. Op het kaartje zie je om welk gebied het gaat:

De inlaat vanuit de Randmeren zorgt dat het waterpeil van het achtergelegen gebied zoveel mogelijk op niveau blijft. Zo wordt voorkomen dat kwetsbaar veen inklinkt. Meer informatie over droogte en de effecten daarvan is te vinden op www.vallei-veluwe.nl/droogte.

Toelichting Vathorst-De Bron

Het gaat om de vier locaties die op deze afbeelding te zien zijn:

Meer informatie

Op de website van Waterschap Vallei & Veluwe is meer informatie te vinden over blauwalg en botulisme. Met vragen over blauwalgen en/of botulisme bel je met het waterschap, telefoon 055 5272 272.

Bron: gemeente Amersfoort

Reacties