Amersfoort kan beter scoren op duurzaamheid

Foto ter illustratie
Foto: Publiek domein

Amersfoort scoort redelijk op het gebied van duurzame mobiliteit. Dat blijkt uit een analyse van Natuur & Milieu. Natuur & Milieu analyseerde de nieuwe collegeakkoorden van de 32 meest dichtbevolkte gemeenten. Bijna de helft van de gemeenten scoort een onvoldoende of matig.

Met name maatregelen voor elektrisch rijden, zoals laadpalen, blijven flink achter. In minder dan de helft van de onderzochte collegeakkoorden zijn daar plannen voor. Dat geldt ook voor de gemeente Amersfoort, blijkt uit de analyse. In een derde van de akkoorden wordt zelfs met geen woord gerept over elektrisch rijden. ‘Een kwalijke zaak. Steden hebben de sleutel in handen richting schonere lucht en een lagere CO2-uitstoot. Vooral zij kunnen maatregelen nemen die noodzakelijk zijn om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord te behalen,’ aldus Marjolein Demmers, directeur van Natuur & Milieu.

Minderheid scoort goed

Slechts 4 van de 32 onderzochte gemeenten scoren een ‘goed’. Zij hebben aandacht voor een brede range van maatregelen om mobiliteit in de stad te verduurzamen. Gemeenten met veel concrete ambities zijn Utrecht, Den Haag, Leiden en Zaanstad. Zij nemen maatregelen zoals het plaatsen van meer laadpalen, het stimuleren van OV en fietsenstalling. Veel andere gemeenten hebben minder concrete plannen. Een groene stad als Nijmegen loopt niet voorop met maatregelen voor elektrisch rijden en Venlo houdt het beperkt tot drie zinnen.

Parkeerbeleid ontbreekt

Opvallend is verder dat parkeerbeleid maar zelden wordt ingezet om de stad te verduurzamen. Demmers: ‘Een gemiste kans. Met een goed doordacht parkeerbeleid, kun je het autoverkeer in binnensteden flink verminderen en stimuleer je zaken als autodelen, het gebruik van OV en de fiets.’ Natuur & Milieu roept steden op goed te kijken naar de parkeerplannen van bijvoorbeeld Leiden en Den Haag, die onder andere bij nieuwbouw minder vergunningen afgeven, of van Amsterdam en Utrecht, koplopers op het gebied van autodelen.

Politieke partijen

Er is geen duidelijk verband gevonden tussen de mate van duurzaamheid van de akkoorden en de politieke partijen in het college.

Over het onderzoek

Natuur & Milieu onderzocht de coalitieakkoorden van 32 Nederlandse gemeenten met een hoge stedelijkheid op tien criteria, waaronder maatregelen voor elektrisch rijden, autodelen, stimuleren van fiets en OV en nieuwe mobiliteitsconcepten. Gemeenten die zeven of meer maatregelen in hun collegeakkoord vermelden, scoorden een ‘goed’, gemeenten die vijf of zes maatregelen noemden ‘redelijk’, gemeenten die drie of vier maatregelen nemen een ‘matig’ en gemeenten met twee of minder maatregelen een ‘onvoldoende’.

Bron: Natuur & Milieu

Reacties