Hitte en droogte in de provincie

Foto: Provincie Utrecht

De huidige droogte en hoge temperaturen heeft de aandacht van de provincie Utrecht. Het RIVM heeft een hitteplan ingesteld. De waterbeheerders hebben maatregelen getroffen om toch te kunnen blijven zorgen voor voldoende en schoon water.

Door aanhoudende hitte heeft het Rijks Instituut Volksgezondheid en Milieu (RIVM) het Nationaal Hitteplan ingesteld voor Nederland. Het RIVM adviseert voldoende water te drinken en veel in de schaduw te blijven.

Ook is er een verhoogd risico op smog in de provincie Utrecht. Met name op donderdag 26 juli en vrijdag 27 juli is er mogelijk sprake van een ‘slechte’ luchtkwaliteit in de namiddag en vroege avond.

Droogte

Door langdurig weinig neerslag en lage hoeveelheid water die door de rivier wordt aangevoerd, moeten er steeds grotere inspanningen worden geleverd om voldoende water, met de juiste kwaliteit, aan gebruikers te kunnen leveren. De waterbeheerders hebben daarom al diverse maatregelen genomen. Onder andere is de Kleinschalige Wateraanvoervoorziening in werking getreden. En het waterschap heeft beperkingen opgelegd aan het onttrekken van water aan de grond of het oppervlaktewater.

Voor de actuele situatie en de maatregelen van de waterbeheerders verwijzen wij naar:

Reacties