Schade brand Armandomuseum niet verhaalbaar op SRO

In de zaak rondom de brand in het Armandomuseum in Amersfoort op 22 oktober 2007 heeft het gerechtshof Amsterdam vandaag uitspraak gedaan.

In deze procedure hebben verzekeraars de uitgekeerde bedragen willen verhalen op Sport Recreatie en Onderwijsvoorzieningen (SRO) en op de loodgieter. Net als de Verzekerd tegen schade

Het Armandomuseum was gevestigd in de voormalige Elleboogkerk in Amersfoort. Het museum huurde de ruimte van SRO. SRO liet onderhoudswerkzaamheden aan het pand verrichten toen de brand ontstond. Daarvoor had hij een loodgieter ingeschakeld. Bij de brand is de in het museum aanwezige kunstcollectie vrijwel geheel verloren gegaan. Het museum was tegen deze schade verzekerd en de verzekeraars hebben aan het museum en een aantal andere kunsteigenaren uitgekeerd.

Geen oordeel over verantwoordelijkheid brand

Omdat de vorderingen vanwege de tussen SRO en het museum gemaakte afspraken worden afgewezen, komt het hof niet meer toe aan de vraag of SRO en de loodgieter fouten hebben gemaakt. En dus ook niet of ze daardoor verantwoordelijk zijn voor de brand, zoals de rechtbank had geoordeeld. Daarover is door het hof dan ook geen oordeel gegeven.

Rechtbank

De verzekeraars kwamen in tegen het vonnis van de rechtbank Amsterdam van 12 juni 2013. Het hof heeft het beroep verworpen en het vonnis van de rechtbank Amsterdam bekrachtigd.

Reacties