Reddingsactie beschermde beekvissen

Foto ter illustratie
Foto: Publiek domein

Waterschap Vallei en Veluwe gaat met hulp van een deskundige beschermde vissoorten redden.

Door de aanhoudende droogte en hoge temperatuur vallen delen van het bekensysteem droog waardoor beschermde vissen dreigen te sterven. Het gaat om de Elrits, Beekprik en Rivierdonderpad. Het beschermen van deze soorten heeft prioriteit om onherstelbare schade aan de natuur te voorkomen.

Het waterschap heeft naast het beschermen van deze bijzondere vissoorten, de taak de Natura 2000 gebieden waar deze vissen leven te beschermen. De vissen raken in de problemen doordat ze geïsoleerd raken in poelen tussen droge beekdelen in. Heemraad Frans ter Maten: “We zien nu al plekken waar deze poelen droog komen te liggen en de vissen naar lucht happen. Snel actie ondernemen is nu noodzakelijk en daarom gaan we vandaag nog aan de slag.”

Als eerste worden de vissen uit de Verloren Beek bij Epe gevangen en geplaatst, in een geschikte leefomgeving, de Grift. Wanneer er dan weer regen valt en het peil van de beek stijgt, kunnen de vissen zich zelf weer over de beken verspreiden omdat de Grift hiermee in verbinding staat. De situatie bij de Hierdense Beek, ook Natura 2000 gebied, wordt op dit moment in kaart gebracht zodat het waterschap ook daar waar nodig de beschermde vispopulaties kan redden. Het waterschap werkt nu ook aan een actieplan voor het hele werkgebied. Momenteel wordt een inventarisatie uitgevoerd, onder andere in de regio Amersfoort, waarna zo nodig actie genomen gaat worden.

Het is momenteel erg droog. Het Waterschap is daarom extra alert als delen van beken stoppen met stromen en als er waterkwaliteitsproblemen optreden in zowel landelijk als stedelijk gebied. Daarom geldt ook nog steeds voor een groot deel van het werkgebied een verbod op het onttrekken van oppervlaktewater. In de gebieden waar water ingelaten kan worden, wordt dat maximaal gedaan om de peilen op niveau te houden.

Reacties