Regiogemeenten maken zich zorgen om toekomst huursector

Foto: Publiek domein

Brancheorganisatie Aedes berekende dat tot 2021 de Nederlandse woningcorporaties 1 miljard meer gaan betalen aan belastingen. Ieder jaar weer. Er gaat straks per huurwoning ruim drie maanden huur rechtstreeks naar Den Haag.

Geld dat niet besteed kan worden aan sloop van gedateerd bezit en vervangende nieuwbouw en ook niet aan het energiezuiniger maken van de bestaande woningvoorraad.

Dit alles gaat ten koste van duurzaamheidsambities, van betaalbare huurwoningen en van leefbare wijken en buurten. Huurders en woningzoekenden zijn hiervan de dupe. De gemeenten van Regio Amersfoort (Amersfoort, Baarn, Barneveld, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Nijkerk, Soest en Woudenberg) en de huurdersorganisaties van de woningcorporaties in deze gemeenten vragen in een brandbrief aandacht voor de afnemende investeringskracht van woningcorporaties als gevolg van de maatregel ATAD. De brandbrief is verzonden aan de Provincie Gelderland, de Provincie Utrecht en de Vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken.

De Europese ATAD-richtlijn is bedoeld om te voorkomen dat internationale bedrijven met fiscale constructies minder vennootschapsbelasting betalen. Als ongewenst neveneffect worden corporaties getroffen. In de brief vragen de gemeenten en huurdersorganisaties de gevolgen van de ATAD maatregelen actief onder de aandacht te brengen van het kabinet en om samen met de corporaties te kijken hoe de heffingen en belastingen kunnen worden omgezet in een investeringsvliegwiel.

Reacties