Provincie Utrecht wordt regenboogprovincie

Foto:

Provinciale Staten hebben de motie ‘Utrecht Regenboogprovincie’ aangenomen die werd ingediend door de fracties van GroenLinks, D66, 50 Plus, Partij v/d Dieren, SP en PvdA.

Impuls sociale acceptatie

De indieners vinden dat er samen met gemeenten en relevante maatschappelijke organisaties een impuls gegeven moet worden aan het stimuleren van emancipatie en acceptatie van homoseksualiteit en transgenders (LHBTI). De indieners vinden het onacceptabel LHBTI-inwoners niet (meer) durven uit te komen voor hun identiteit. De aangenomen motie verzoekt het College van Gedeputeerde Staten dan ook om een impuls te geven aan de sociale acceptatie, veiligheid en zichtbaarheid van LHBTI’s in de provincie Utrecht. En om zich in te zetten om de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van deze inwoners verder te bevorderen en samen met het COC en Artikel 1 Midden-Nederland te kijken naar de aard en omvang van discriminatie richting LHBTI’ers in de provincie Utrecht en dit te blijven monitoren.

Regenboogprovincies

De provincie Utrecht sluit zich daarbij aan bij de andere regenboogprovincies Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Flevoland, Noord-Holland, Noord-Brabant, Limburg en Zeeland.

Reacties