Intensievere samenwerking voor een nog veiligere regio

Handdruk directeuren. v.l.n.r. P.L.J. Bos (VRU), J. Post (ODRU) en H. Jungen (RUD Utrecht)
Foto:

De Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU), Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht en de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) werken nog intensiever samen voor gemeenten.

Op 20 juni 2018 bekrachtigden de drie directeuren deze afspraak door het ondertekenen van een convenant. Het convenant bestaat uit twee onderdelen: samenwerking bij toezicht en advies en samenwerking bij calamiteiten. Hiermee willen de drie organisaties eenduidig adviseren, de veiligheid voor burgers vergroten en de toezichtlast voor ondernemers verlagen.

Samenwerking bij toezicht en advies

Wat merken ondernemers hiervan? ODRU, RUD Utrecht en VRU gaan meer gegevens uitwisselen en toezicht op elkaar afstemmen. Zo gaat er bijvoorbeeld één toezichthouder langs bij een bedrijf waar anders twee of drie toezichthouders komen of wordt er gezamenlijk toezicht gehouden. Door meer gegevens uit te wisselen krijgen gemeenten en ondernemers beter en eenduidig advies en wordt de veiligheid verbeterd. Er wordt breder naar de situatie gekeken. Samen wordt er meer gezien.

Samenwerking bij calamiteiten

De omgevingsdiensten beschikken over relevante informatie over bedrijven, die voor hulpdiensten van belang kunnen zijn bij de bestrijding van incidenten bij deze bedrijven (denk aan gevaarlijke stoffen). Dit is voor de veiligheid voor de hulpverleners en de burgers in de directe omgeving belangrijk. De hulpdiensten informeren de omgevingsdiensten als er incidenten zijn in een bedrijf die consequenties hebben voor de omgevingsvergunning. Zo zorgen ODRU, RUD Utrecht en VRU samen voor een veiligere regio.

Reacties