Amersfoorter betaalt veel stoeptax voor bouwcontainer

Foto: Afvalcontainershop

Bewoners van de provincie Utrecht zijn vergeleken met de rest van Nederland duur uit als zij een gehuurde container op de openbare weg willen plaatsen. Amersfoort staat zelfs op de 7e plek van duurste gemeenten van Nederland.

Dit jaar valt de ‘stoeptax’ – zoals de precariobelasting die gemeenten in rekening brengen ook wel wordt genoemd – in Noord-Hollandse gemeenten gemiddeld 41 procent hoger uit dan het landelijk gemiddelde. Dit blijkt uit onderzoek van Afvalcontainershop.nl, dat de tarieven (2018) van alle Nederlandse gemeenten in kaart bracht.

Cijfers

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat er bij ongeveer de helft (49,7%) van de Nederlandse gemeenten kosten in rekening worden gebracht voor het plaatsen van een container op de openbare weg. Bij alle andere gemeenten (50,3%) is het plaatsen van een container kosteloos. Voor het plaatsen van een container voor een periode van 14 dagen bedragen de kosten dit jaar gemiddeld € 35,01.

Bij de gemeenten die kosten in rekening brengen, bedragen de totale kosten voor een periode van 14 dagen gemiddeld € 70,96, maar ook de verschillen in de gehanteerde tarieven zijn groot. Zo blijkt bijvoorbeeld dat de kosten in de twintig duurste gemeenten dit jaar gemiddeld minimaal € 200,- bedragen. Inwoners van de gemeente Blaricum zijn met een tarief van € 350,- het duurste uit in Nederland. De gemeente Amersfoort staat met een bedrag van € 210,- op een 7e plek.

Provinciale verschillen

In het onderzoek is gekeken ook gekeken naar de provinciale verschillen. Inwoners uit de provincie Noord-Holland blijken met een gemiddeld tarief van € 56,85 het duurste uit te zijn. Groningers betalen met een gemiddeld tarief van € 6,85 het kleinste bedrag aan stoeptax.

In de provincie Utrecht brengt 58,3% van de gemeenten kosten in rekening voor het plaatsen van een container op de openbare weg. De stoeptax bedraagt gemiddeld € 49,27.

Voor het in kaart brengen van de gemeentelijke tarieven is in eerste instantie gebruikgemaakt van de informatie die op de gemeentelijke websites wordt verstrekt. Bij de gemeenten die deze informatie niet op de website hadden staan, zijn de tarieven per telefoon en/of e-mail opgevraagd.

Alle onderzoeksresultaten staan, inclusief interactieve kaart met de hoogte van de stoeptax per gemeente, gepubliceerd op: https://www.afvalcontainershop.nl/container-stoeptax

Reacties