Provinciale inzet op vervoersknooppunten en de fiets

De Utrechtse bussen en trams, fietspaden en autowegen worden allemaal steeds voller, geregeld zitten ze al te vol. Om een deel van de mobiliteitsgroei op te vangen, zet de provincie Utrecht de komende vijf jaar sterk in op het ontwikkelen van knooppunten. De provincie stimuleert het fietsen en zorgt dat bus, tram, trein, fiets en auto beter op elkaar aansluiten en elkaar versterken. Verder benut de provincie de kansen van smart mobility, innovatieve oplossingen om de bestaande capaciteit beter te benutten.

Dat staat in het Mobiliteitsprogramma 2019-2023 (pdf, 6,8 MB) dat Gedeputeerde Staten hebben vastgesteld. Het programma heet ‘Overstappen’. Die titel is gekozen omdat de provincie reizigers wil helpen om snel, veilig en comfortabel hun bestemming te bereiken door hen eerder voor een deel van de reis over te laten stappen op een ander vervoersmiddel. Of wil helpen over te stappen op een beter alternatief. Daartoe moeten er centrale vervoersknooppunten komen. Voorwaarde is ook dat er goed openbaar vervoer en goede, veilige fietsroutes zijn.

U Ned

Ook als we de bestaande weg- en vervoerscapaciteiten slimmer benutten, dan nog lopen we op termijn op steeds meer wegen, in het openbaar vervoer en op fietspaden tegen de grens aan. Vooral rond de steden Utrecht en Amersfoort, maar ook elders in de provincie. Daarom kijkt het Programma ook al vooruit naar 2028 en daarna en hoe we dan ‘overstappen’ naar andere mobiliteitsoplossingen om ook op de (middel)lange termijn bereikbaar te blijven. Een schaalsprong in bereikbaarheid is daarvoor nodig.

Die aanpak is in lijn met het Programma U Ned, waarin Rijk, provincie en gemeente Utrecht, en de U10 gemeenten aangeven hoe Utrecht tot 2040 bereikbaar, leefbaar en concurrerend blijft en de woningen kan bouwen die nodig zijn.

Nieuw vervoerssysteem

Gedeputeerde Dennis Straat: “De provincie Utrecht en vooral de steden Utrecht en Amersfoort groeien hard. Terwijl de verkeersdruk op veel plekken al te hoog is. We moeten daarom de komende vijf jaar de verschillende vervoersmiddelen slimmer en beter op elkaar laten aansluiten, zodat we die groei nog zoveel mogelijk binnen het huidige vervoerssysteem opvangen. Tegelijkertijd moeten we ons opmaken om daarna een nieuw systeem te bouwen. Alleen met inzet op de korte én langere termijn voorkomen we dat Utrecht vastloopt. En met de draaischijf Utrecht heel Nederland.”

Nieuw in het Mobiliteitsprogramma 2019-2023 is de aandacht voor smart mobility. Met de nieuwste informatie- en communicatietechnologieën helpen we mensen en goederen vlot en veilig hun doel te bereiken. Daarnaast is er in het Programma veel aandacht voor duurzaamheid en het klimaat. Bij alle mobiliteitskeuzes worden de effecten op de kwaliteit van de leefomgeving meegewogen.

Behandeling

De provincie presenteert elke vijf jaar een Mobiliteitsprogramma. Dat is een uitwerking van haar Mobiliteitsvisie 2014 – 2028. Provinciale Staten behandelen het nieuwe Mobiliteitsprogramma in hun vergadering van 9 juli.

Bron: Provincie Utrecht

Reacties