Afscheid van de Halve van Hoogland

De start van de een na laatst Halve van Hoogland, de 39e, in 2017
Foto: Altis

Zondag 16 september a.s. vindt de 40ste Kok Wooncenter Halve van Hoogland plaats Het is de laatste. De allerlaatste. De Grande Finale. Altis haalt dé Halve van de agenda.

In goed overleg tussen het organisatiecomité van de Halve, de Altis wedstrijdorganisatiecommissie en bestuur is dit besluit genomen. De reden is dat ook loopevenementen een levenscyclus hebben waar een einde aan kan komen. De ontwikkeling en het aantal deelnemers van De Halve stagneert de laatste jaren. Het aantal vrijwilligers dat voor de Halve in touw is, bedraagt meer dan 200. De organisatie van de Halve vraagt veel van de leden. De concurrentie met andere loopevenementen is uitdagend. Je kunt stellen dat er al zoveel op de atletiekagenda staat dat de Halve betrekkelijk weinig toegevoegde waarde meer heeft. Tegelijkertijd zie je dat alternatieve loopevenementen variërend van trails tot fun runs steeds meer aan populariteit winnen en in een nieuwe behoefte voorzien.
Bij de besluitvorming heeft het bestuur dan ook overwogen dat het tijd is voor modernisering. Want er moet wel iets voor in de plaats komen.

Niet zomaar een afscheid

Het afscheid van de Halve van Hoogland gaat groots gevierd worden. Het wordt een Grande Finale. Het organisatiecomité van de Halve heeft allerlei goede ideeën. Sponsor en naamgever Kok Wooncenter ondersteunt dit van harte en accentueert de laatste Halve door een jubileum logo ter beschikking te stellen. Voorafgaand en tijdens deze 40ste editie zullen allerlei extra activiteiten worden georganiseerd. Daar gaan de Altisleden de komende maanden meer van merken. Het zou mooi zijn als heel veel Altis leden aan deze Grande Finale deelnemen!

Lange traditie

De iets ouderen onder de Altis leden weten nog dat de Halve ooit is begonnen als Halve van Amersfoort. Na omzwervingen in Den Treek, Witte de Withstraat en Kattenbroekerweg waren start en finish een tijdlang op de Holkerweg. Van de Holkerweg draaide je linksaf Ringweg Kruiskamp op. Er was nog geen spoorviaduct maar een spoorwegovergang op die plek. Het lossen van het startschot gebeurde met het spoorboekje in de hand. De spoorbomen moesten immers wel omhoog staan als de lopers er aan kwamen. Misschien is dat ook wel de reden dat er – volgens zeggen – vroeger snellere tijden gelopen werden op de Halve dan tegenwoordig. Eén keer ging het mis en moest even gewacht worden voor gesloten spoorwegbomen. De Halve liep toen over de Kamp en door de Langestraat om via Hoogland en de wijken die toen nog weiland waren terug te keren op de Holkerweg.

Later verplaatste de Halve zich naar de Schothorsterlaan met start en finish bij de atletiekbaan. Dat was geen gelukkige locatie. De Halve werd daarom zo’n 15 jaar geleden onderdeel van het Hooglandse Dorpsfeest. Het kreeg definitief de naam Halve van Hoogland met start en finish in Park Schothorst en het tegenwoordige parcours door de polder van Hoogland-West.  De Halve van Hoogland zette zo de traditie voort van de oorspronkelijke Halve van Amersfoort.

 

Reacties