Duurzame Wijkavond Nieuwland

Foto: Publiek domein

Op 30 mei vindt in wijkboerderij Nieuwland de Duurzame wijkavond Nieuwland plaats. Hier komen mensen uit Nieuwland met de gemeente en lokale organisaties samen voor een avond gericht op het besparen van energie om zo met zijn allen de beweging naar een groene wijk te versnellen.

De gemeente Amersfoort heeft als doel in 2030 een CO2 neutrale gemeente te zijn maar hiervoor is nog veel actie nodig. Daarom heeft een groep studenten van de Universiteit Utrecht die zich bezighouden met groene energie en het samenbrengen van gemeenschappen het initiatief genomen om samen met Duurzaam Nieuwland – een lokaal burgerinitiatief met als doel het realiseren van verduurzaming vanuit de buurt – het evenement te organiseren.

Duurzaam Nieuwland presenteert op het evenement zijn menukaart voor het verduurzamen van de huizen in de wijk. Op deze menukaart wordt een overzicht gegeven van de mogelijkheden tot energiebesparende maatregelen voor de type huizen in de buurt. Hiermee kan iedereen aan de slag met de verschillende opties en zo zelf energie (en daarmee ook geld) besparen.

Naast Duurzaam Nieuwland zijn er diverse sprekers die hun verhaal doen over energie besparing en de wereldwijd groeiende beweging richting duurzaamheid. Het evenement is bedoeld om de bewustwording rondom groene energie te vergroten en te zorgen dat het nog meer gaat leven dan het al doet. Zo gaan we samen op weg naar een groen Amersfoort.

Reacties