Sacramentsdag in Hoogland

Foto:

Op 3 juni is het Sacramentsdag, een hoogfeestdag binnen de katholieke kerk.

Het is het “Hoogfeest van het heilig lichaam en bloed van Christus”. Dit wordt gevierd op de 2e zondag na Pinksteren.

Op dit feest wordt gevierd dat Jezus Christus zichzelf onder de gedaante van brood en wijn aan de gelovigen wil geven als voedsel en voortdurend onder de mensen wil blijven door middel van zijn waarachtige tegenwoordigheid in de geconsacreerde offergaven. De eerbied die in de Katholieke Kerk voor de geconsacreerde Heilige Hostie bestaat, wordt op deze feestdag tot uitdrukking gebracht.

Viering

Dit jaar wordt Sacramentsdag gevierd op zondag 3 juni 2018 in de Sint Martinuskerk te Hoogland. Na de heilige mis wordt de heilige Hostie in de monstrans geplaatst en is er een processie door de pastorietuin. Tezamen met het St. Martinuskoor, de muziekvereniging Sint Caecilia en de bruidjes volgen de gelovigen de stoet naar het rustaltaar, alwaar het allerheiligste aanbeden wordt.

We nodigen alle parochianen van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. De eucharistieviering vangt aan om 9:30 uur met daarna de processie. De voorganger is pastoor Tuan T. Nguyen.

Afscheid van pastoor Tuan T. Nguyen

Per 1 juni a.s. is pastoor Tuan T. Nguyen, sedert augustus 2009 pastoor van onze parochie, benoemd tot pastoor van de Eusebiusparochie te Arnhem. Op zondag 3 juni a.s. (Sacramentsdag) nemen wij als geloofsgemeenschap Sint Martinus – in dankbaarheid voor alles wat hij in onze geloofsgemeenschap voor mensen heeft betekend – afscheid van hem.

Reacties