OBS de Dubbelster opent haar nieuwe openbare schoolplein

Foto:

Al jarenlang lag het schoolplein van OBS de Dubbelster aan de Weergang in Kattenbroek er een beetje verloren bij. Een grauw en grijs plein met maar weinig uitdagende speelmogelijkheden. Er was overlast door hangjongeren, zwerfafval en buurtbewoners klaagden over geluidsoverlast van de voetballende kinderen tegen de muren van het schoolgebouw. Kortom, het was hoog tijd voor verandering.

Anderhalf jaar geleden heeft een groepje enthousiaste ouders besloten om hier iets aan te gaan doen. Uiteraard in goed overleg en samenwerking met leerkrachten, leerlingen en buurtbewoners. Tijdens een inspraakavond, waarbij alle ouders, buurtbewoners en andere belanghebbenden waren uitgenodigd, was er uitgebreid gelegenheid voor het stellen van vragen en het indienen van speciale verzoeken. Daar is vervolgens zoveel mogelijk rekening mee gehouden. De wijkagent en een vertegenwoordiger van de gemeente Amersfoort waren daarbij aanwezig.

De Dubbelster heeft vervolgens gekozen voor een schoolplein met een natuurlijke uitstraling. De groene speelzone rondom het plein, de wilgenhut en het gebruik van houten speeltoestellen zijn daar mooie voorbeelden van. De gemeente Amersfoort zorgde voor drie platanen op het plein. Spelen met water en zand is mogelijk in de waterspeelplaats en zandbak. Er is bovendien rekening gehouden met een belangrijk speerpunt van de school; Internationalisering. Er is een ‘Towerbridge’-klimtoestel, een ‘Eiffeltoren’-glijbaan en de valondergrond onder het klimnet in de vorm van een (Dubbel)ster heeft de vorm van een wereldbol.

Vrijwilligers uit de hele buurt hebben met elkaar de oude speeltoestellen, tegels en groen verwijderd. De gemeente Amersfoort en verschillende sponsoren zijn betrokken om het hele project financieel van de grond te krijgen. Dankzij deze mensen zal op 16 mei om 13 uur buurtplein ‘de Dubbelster’ feestelijk worden geopend door wethouder Tigelaar van gemeente Amersfoort.

Directeur Sabine Hessels geeft aan; “Iedereen is welkom om hier te komen spelen, elkaar te ontmoeten en te genieten van het plein. We zijn er ontzettend blij mee en vinden het een goed voorbeeld van wat mogelijk is wanneer je de buurt betrekt en gezamenlijk de uitdaging aangaat.”

Om die gedachte in de toekomst in stand te houden is er een werkgroep Buurtparticipatie opgericht. De school en buurtbewoners gaan er met elkaar voor zorgen dat het plein intensief gebruikt gaat worden voor sport en spel (ook na schooltijd) en dat het groen goed zal worden onderhouden.

Reacties