Natuur, duurzaamheid en leefbaarheid zijn belangrijkste kwaliteiten

Foto: Provincie Utrecht

Natuur, duurzaamheid en leefbaarheid. Deze kwaliteiten komen als belangrijkste kwaliteiten naar voren uit de provinciale enquête Omgevingsvisie. De centrale vraag hierbij: ‘Wat maakt de provincie Utrecht voor u ook in 2050 een mooie provincie om te wonen, te werken en te leven, en welke kwaliteiten zijn daarbij belangrijk?’

629 respondenten hebben deze vraag in de afgelopen maanden beantwoord. Zij hebben hiermee een bijdrage geleverd aan de uitwerking van de Langetermijnvisie 2050. De kwaliteit natuur werd het vaakst genoemd (63,8 % van de respondenten). Duurzaamheid en leefbaarheid volgen op 35,1% en 24,3% van de respondenten. Argumenten voor het noemen van natuur als belangrijke kwaliteit van onze provincie, variëren van: ‘heb aandacht voor de nu al kritische balans tussen verstedelijking en natuur’ tot ‘draag zorg voor het behoud van de unieke variatie aan landschap in de provincie’.

Bouwstenen langetermijnvisie 2050

De uitkomst van de enquête vormt één van de bouwstenen voor het opstellen van de provinciale Langetermijnvisie 2050. Ook de verkregen input die de provincie Utrecht heeft vergaard tijdens verschillende bijeenkomsten is informatie die we gebruiken bij het maken van deze visie. Zo gingen de leden van Gedeputeerde Staten het gesprek aan tijdens vier bijeenkomsten op locatie en er was een bijeenkomst voor starters, studenten en jonge ondernemers.

Tijdens de bijeenkomst Samen Vooruit op 30 mei presenteert de provincie Utrecht de verkregen inzichten en de wijze waarop deze worden verwerkt in de Langetermijnvisie 2050.

Meer informatie

Het opstellen van de Langetermijnvisie 2050 is één van de eerste stappen ter voorbereiding op de toekomstige Omgevingswet. Deze Langetermijnvisie maakt deel uit van het richtinggevend koersdocument die Provinciale Staten naar verwachting  eind dit jaar zullen vaststellen. Dit als opmaat naar de uiteindelijke provinciale omgevingsvisie en omgevingsverordening die klaar moeten zijn voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2021.

Meer informatie over hoe de provincie zich voorbereidt op de komst van de Omgevingswet vindt u op www.omgevingswetprovincieutrecht.nl

Bron: provincie Utrecht

Reacties