Let op met honden in natuurgebieden

Foto: Publiek domein

Wie met een hond een natuurgebied bezoekt, heeft grote kans een toezichthouder tegen te komen. Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) van de terreinbeheerders en de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht de komende tijd extra aandacht aan loslopende honden. Want die veroorzaken meer schade en overlast dan veel hondeneigenaren zich realiseren.

Alleen al de aanwezigheid van loslopende honden verstoort dieren in de natuur. Door het zien van een hond worden reeën, dassen en vogels alert. Het komt regelmatig voor dat een ree op de vlucht slaat en in paniek tegen een hekwerk rent of onder een auto terecht komt.

Regels

Vogels vliegen steeds op van hun nesten. Hierdoor kunnen ze de eieren niet goed uitbroeden en houden ze te weinig energie over voor de winter en de trek naar het zuiden. Daarnaast hebben honden een jachtinstinct en jagen ze, ook zonder dat de eigenaar dat weet. Het is daarom belangrijk dat hondenbezitters zich aan de van het gebied regels houden. Op borden bij natuurgebieden en op websites van terreinbeheerders staat duidelijk aangegeven wat deze regels zijn. De toegangsvoorwaarden verschillen per natuurgebied.

Samenwerking

Utrechts Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Utrechts Particulier Grondbezit en Recreatie Midden-Nederland werken intensief samen op het gebied van toezicht en handhaving. De provincie Utrecht ondersteunt deze organisaties hierbij door de inzet van toezichthouders van de RUD. Doel van de samenwerking is – naast het handhaven van regels die de natuur beschermen – het vergroten van bewustwording bij recreanten. De komende maanden is er extra aandacht voor honden, maar ook andere regels worden gehandhaafd.

Bron: provincie Utrecht

Reacties