Provincie stimuleert mediacreativiteit

Foto: Provincie Utrecht

Voor leerkrachten en leerlingen in het basisonderwijs is een website gelanceerd om mediacreativiteit te stimuleren: Tooly. Naast deze website ontvangen alle scholen in de provincie Utrecht deze week het eerste exemplaar van Prikkels, waarin ook ruim aandacht is voor creatieve mogelijkheden van digitale media.

Mariëtte Pennarts gaf het startsein voor Tooly en overhandigde het eerste nummer van Prikkels aan een leerkracht tijdens een bijeenkomst van Kunst Centraal in samenwerking met IDEA Soest (kunstencentrum én bibliotheek).

Website Tooly

Tooly is een website die bestaat uit een verzameling creatieve apps, die mede in samenwerking met studenten van de Marnix Academie zijn geselecteerd en proefgedraaid in het onderwijs. De 21 apps op de website Tooly helpt leraren en leerlingen op weg om zich culturele basisvaardigheden eigen te maken. Nieuwe technieken bieden veel creatieve mogelijkheden. Voorbeelden van mediacreativiteit zijn: digitaal componeren, tekenen met licht, schilderen op de iPad en 3d-printen.

Magazine Prikkels

Prikkels is een tijdschrift over cultuuronderwijs voor leerkrachten dat Kunst Centraal maakt samen met Plein C. Alle scholen uit de provincie Utrecht ontvangen dit magazine over cultuur in de brievenbus. In het magazine wordt getoond waarom cultuuronderwijs zo mooi, leuk en zinvol is. En dat het voor iedere school binnen bereik ligt. De oplage is 4.000 stuks. Ieder jaar komen er drie nummers uit: in januari, mei en september.

Vaardigheden van de toekomst

De provincie investeert in mediacreativiteit als onderdeel van cultuureducatie zodat basisscholieren vaardigheden als reflectie, creativiteit, samenwerken en een onderzoekende houding aanleren. Ze zijn nodig zijn om de dynamiek van onze digitale eeuw niet alleen het hoofd te kunnen bieden, maar ook te kunnen benutten. Landschap Erfgoed Utrecht en Kunst Centraal voeren de cultuureducatieprogramma’s voor de provincie uit. Basisscholen, culturele instellingen en gemeenten kunnen bij hen terecht voor informatie en advies.

Bron: Provincie Utrecht

Reacties