Tentoonstelling ‘De Stijl voorbij’ voorbij

Foto: Bram Patraeus

De tentoonstelling ‘De Stijl voorbij. Gerrit Rietveld en de jaren vijftig’, georganiseerd door FASadE, forum voor Architectuur en Stedenbouw in Amersfoort, gaat volgend weekend – 21 en 22 april – haar laatste weekend tegemoet.

De tentoonstelling in het iconische Rietveldpaviljoen uit 1959 trok gedurende de openstelling vele duizenden belangstellenden uit binnen- en buitenland en zette het tentoonstellingspaviljoen van meubelmaker, vormgever en architect Gerrit Rietveld weer op de kaart. In 1959 was het Rietveldpaviljoen de eerste kunsthal van Nederland. Speciaal met het oog op de tentoonstelling ‘De stijl voorbij. Gerrit Rietveld en de jaren vijftig.’ onderging het paviljoen een renovatie. Hierdoor en door de aanleg van een park rondom het Rietveldpaviljoen kwam het gebouw letterlijk in een ander daglicht te staan en komen de ruimtelijke kwaliteiten ervan weer optimaal tot hun recht. Kwaliteiten die in de tentoonstelling als uitgangspunt zijn genomen voor de vormgeving.

Finissage

Op zondag 22 april vindt de finissage van tentoonstelling plaats, een feestelijk moment, muzikaal begeleid door een optreden van de Jazz Managers. De Jazz Managers begonnen ooit als jazz outlet met een driemanschap dat zelf alle stukken schrijft. Energie, talloze referenties aan ‘Blue note Jazz’ en originaliteit zijn de karakteristieken van deze inmiddels vijfkoppige band. De missie van de Jazz Managers: continue expansie in alle denkbare kunstzinnige richtingen. De Jazz Managers komen uit alle windstreken en bestaan uit Huib Burger, Ed Santman, Peter Brakel, Anthony de Miranda en Arnold Bomans.

Tentoonstelling ‘De Stijl voorbij. Gerrit Rietveld en de jaren vijftig.’

Centraal staat het door Gerrit Rietveld ontworpen Rietveldpaviljoen, het enige nog authentieke tentoonstellingspaviljoen van zijn hand, naast die in Venetië en Sonsbeek, die door restauratie en hernieuwbouw niet meer als origineel zijn te beschouwen. In de tentoonstelling wordt op een eigentijdse manier ingegaan op de ontstaansgeschiedenis van het paviljoen, waarbij een relatie wordt gelegd met de  andere tentoonstellingspaviljoens uit de jaren vijftig en wordt een beeld geschetst van de bredere betekenis van Rietveld in de turbulente, naoorlogse jaren vijftig. De tijdgeest is opbouwend, maar tegelijkertijd ook gespannen. Internationale spanningen lopen op. Vanuit architectuur en interieur wordt de burger opgevoed in smaak, volgens de principes van het zogeheten Goed Wonen, waarbij Rietveld betrokken is. Ook andere ontwerpen van Rietveld uit de jaren vijftig staan centraal, zoals de Amersfoortse stoel, de Mondial en een remake van een vliegtuiginterieur van de Lockheed Electra. Een van de pronkstukken is een authentiek deel van de perskamer van Unesco in Parijs, die Rietveld in 1958 ontwierp. Voor meer informatie over de tentoonstelling en overige activiteiten zie www.fasade.nl.

Reacties