Vertrekkende raadsleden ontvangen waardering

Gemeenteraadslid drs. Daniëlle van Wijngaarden ontvangt een Koninklijke Onderscheiding en mr. Koos Voogt ontvangt de Sint-Jorispenning ter gelegenheid van hun afscheid als raadslid van de gemeente Amersfoort.

Burgemeester Bolsius reikt de onderscheidingen tijdens hun laatste raadsvergadering op dinsdag 27 maart 2018 uit voor hun werk als volksvertegenwoordiger, inzet voor de stad en maatschappelijke verdiensten.

Mevrouw Van Wijngaarden (1971) is sinds 16 maart 2006 raadslid voor de VVD. Zij is tevens fractievoorzitter. In de raad had zij de portefeuilles bestuur en dienstverlening, mobiliteit, financiën en belastingen en bedrijfsvoering onder haar hoede. Ze was voorzitter van de Commissie Begroting en Verantwoording en van 2006 tot 2010 was zij lid van de Rekenkamercommissie.

Daarnaast was zij algemeen bestuurslid van de Unie van Vrijwilligers en van poppodium De Kelder. Ze was mede-oprichter en lid van Taskforce Armoede en lid Kas Commissie Unie van Vrijwilligers. Bij Koninklijk Besluit van 22 januari 2018 is Van Wijngaarden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Voogt (1943) is sinds 25 april 2000 raadslid voor de VVD en ‘nestor’ van de gemeenteraad. Hij was woordvoerder voor onder andere bestuur en dienstverlening, veiligheid en handhaving, sociaal domein, ruimtelijke ontwikkeling, wijken en wonen, cultuur, financiën en belastingen en bedrijfsvoering.

Naast zijn raadslidmaatschap is hij actief als vrijwillig bestuurder voor verschillende (zorg)organisaties. Hij is onder meer voorzitter en lid van de raad van toezicht van de King Arthur Groep, voorzitter van de bezwarencommissie personeel Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) en voorzitter Nederlandse Vereniging Audicien Bedrijven.

Het college van burgemeester en wethouders van  Amersfoort heeft op 20 maart 2018 besloten aan Voogt de Sint-Jorispenning van de stad toe te kennen.

Reacties