Aan de slag met nieuwbouw zonder aardgas

Ondertekenaars bij convenant aardgasvrij
Foto: Provincie Utrecht

Geen aardgas meer in nieuwbouwprojecten. Dat is het doel van het regionale convenant Aardgasvrije nieuwbouw dat de provincie Utrecht, de gemeente Utrecht, Stedin en 18 gemeenten in de regio Utrecht op vrijdag 16 maart ondertekenden. Zij bundelen de krachten om projectontwikkelaars ervan te overtuigen te kiezen voor een duurzaam alternatief.

Recent schrapte de Tweede Kamer de aansluitplicht op het aardgasnet voor nieuwbouwwoningen. Deze wetswijziging gaat waarschijnlijk op 1 januari 2019 in. Gemeenten, provincie en de netbeheerder willen daarop niet wachten en gaan nu al aan de slag.

Aardgasvrije nieuwbouw: een logische stap

Wereldwijd staan we voor de uitdaging om de CO₂-uitstoot terug te dringen. De provincie Utrecht wil in 2040 klimaatneutraal zijn en alleen nog maar schone energie gebruiken. De verduurzaming van de verwarming van de 550.000 huishoudens in de provincie Utrecht vormt hierin een grote opgave. Gedeputeerde Pim van den Berg ziet aardgasvrije nieuwbouw als een logische stap. “We willen in onze regio geen nieuwe gasinfrastructuur meer aanleggen, als we in 2050 in Nederland geen aardgas meer gebruiken. Zo bereiden we ons voor op een toekomst zonder fossiele brandstoffen.”

Reacties