Amersfoort van start als Age Friendly Cultural City

Foto:

Amersfoort is één van de zes nieuwe steden die gaat deelnemen aan het programma ‘Age Friendly Cultural Cities’ van het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Met dit programma moedigt het Fonds de komende jaren steden aan om het kunst- en cultuuraanbod voor ouderen te ontwikkelen en te verduurzamen. De vergrijzing is één van de grote maatschappelijke uitdagingen voor gemeenten. Meedoen aan kunst en cultuur heeft een belangrijk positief effect op de vitaliteit, de gezondheid en het welzijn van ouderen.

Wethouder Bertien Houwing: “Deelname van ouderen aan het culturele leven in Amersfoort is belangrijk. Actieve kunstbeoefening vergroot in meerdere opzichten de fysieke en mentale gezondheid van ouderen. Daarom zorgen we voor cultureel aanbod in de eigen leefomgeving. Zo kunnen ook ouderen deelnemen die te maken hebben met fysieke of mentale beperkingen. Al sinds 2015 verzorgt Scholen in de Kunst ‘Mag ik deze dans van u?’ en werkt daarbij samen met zorginstellingen. We zien dat samen zingen, dansen of schilderen de kwaliteit van leven vergroot, zeker ook bij ouderen”.

Lokaal netwerk

Het Fonds werkt binnen het programma Age Friendly Cultural Cities samen met gemeenten en culturele instellingen aan het verduurzamen van cultuurparticipatie door ouderen. Samenwerking tussen cultuur, zorg en welzijn en bouwen aan een stevig lokaal netwerk staan hierbij centraal. In 2016 startte het Fonds met het programma. Inmiddels zetten 16 steden zetten zich in voor actieve kunstbeoefening door ouderen. In deze ronde doen naast Amersfoort ook Alkmaar, Haarlem, Middelburg, ’s-Hertogenbosch en Helmond mee.

Kans om creativiteit te ontwikkelen

Jan Jaap Knol, directeur Fonds voor Cultuurparticipatie: “Het Fonds wil zoveel mogelijk mensen de kans bieden hun creativiteit te ontwikkelen. Voor ouderen is dit niet altijd vanzelfsprekend. Het is belangrijk dat ouderen meer mogelijkheden krijgen om zelf cultuur te maken. Het houdt hen vitaal en vergroot hun welzijn. Wij zijn verheugd dat Amersfoort een van de deelnemende steden is en zo het kunst- en cultuuraanbod voor ouderen op peil houdt en verduurzaamt”.

BNG Bank Lang Leve Kunstprijs

De zes nieuwe deelnemende steden strijden met elkaar om de BNG Bank Lang Leve Kunstprijs. Het BNG Cultuurfonds hecht belang aan verduurzaming en ontwikkeling van het cultuuraanbod voor ouderen en met name aan de samenwerking tussen de verschillende domeinen. Ze stelt daarom een prijs, ter waarde van 20.000 euro, ter beschikking. Een deskundige jury beoordeelt welke stad zich uiteindelijk als beste Age Friendly Cultural City heeft ontwikkeld. De prijs wordt in het najaar 2019 voor de derde keer uitgereikt. Als eerste ontving Amsterdam de prijs en in het najaar van 2018 gaat de prijs naar een van de deelnemende steden Emmen, Deventer, Doetinchem, Groningen en Utrecht.

Reacties