Bekroning chirurgisch en radionuclide onderzoek in Meander Medisch Centrum

Foto:

Tijdens het Wetenschapssymposium op 15 maart zijn prijzen uitgereikt voor wetenschappelijk onderzoek. Winnaar van de presentatieprijs werd Hendrike Bolkenstein.

Zij deed onderzoek naar operatieve versus conservatieve behandeling bij patiënten met uitstulpingen in de dikke darm. De prijs voor de beste wetenschappelijke poster was voor Paul Wijsman. Hij deed onderzoek naar robotische versus humane camera-assistentie bij kijkoperaties in de buikholte.

De jury onder voorzitterschap van prof. dr. M.G.E.H. (Marnix) Lam, hoogleraar Nucleaire geneeskunde bij UMCU, was onder de indruk van beide onderzoeken. Hendrike Bolkenstein deed onderzoek naar operatieve versus conservatieve behandeling bij patiënten met recidiverende diverticulitis en/of persisterende klachten. Haar onderzoek was relevant, met aandacht voor zowel de kwaliteit van leven van de patiënt als voor de kosten voor de gezondheidszorg. Dit onderzoek werd opgezet door Meander Medisch Centrum en uitgevoerd in verschillende ziekenhuizen in Nederland. Paul Wijsman deed onderzoek naar de mogelijkheid om zelfstandig eenvoudige en complexe laparoscopische operaties uit te voeren, waarbij is gekeken naar robotische versus humane camera-assistentie.

De Johan Herman Francken van Brunswijk-prijs werd uitgereikt aan internist-oncoloog dr. H.J. (Haiko) Bloemendal. Dr. Bloemendal kreeg de prijs vanwege zijn verdienste als centrale spil en aanjager van wetenschappelijk onderzoek in Meander. Tevens is dr. Bloemendal mede-initiator van de pas gestarte langlopende RaRe-studie, een landelijk onderzoek in samenwerking met het Cancer Center Amsterdam (VUmc) waarin het effect van Rhenium-188-HEDP wordt vergeleken met Radium-223-chloride.

Tijdens dit negende Meander Wetenschapssymposium hielden acht onderzoekers een presentatie voor een zaal vol medisch specialisten, huisartsen, artsen in opleiding, paramedici en verpleegkundigen. Daarnaast presenteerden zes onderzoekers hun onderzoeksresultaten op een poster. Alle bijdragen zijn gepubliceerd in het tijdschrift ‘Wetenschap in Meander’, dat tweemaal per jaar een inkijkje geeft in het toegepast wetenschappelijk onderzoek dat in Meander wordt verricht. Medisch-wetenschappelijk onderzoek is belangrijk voor Meander Medisch Centrum. Als topklinisch ziekenhuis werkt Meander structureel aan verbetering van de kwaliteit van zorg op basis van de nieuwste medische en verpleegkundige inzichten verkregen via wetenschappelijk onderzoek.

Reacties