Maatregelen bij Meander vanwege griepgolf

Foto: Meander Medisch Centrum

De aanhoudende griepgolf leidt niet alleen in Meander maar ook in andere ziekenhuizen in de regio Midden-Nederland tot extra drukte. Hierdoor doet een groter aantal patiënten dan gebruikelijk beroep op de acute zorg.

Veel bedden in de ziekenhuizen worden op dit moment ingenomen door patiënten met griepklachten en de gevolgen van griep, zoals een longontsteking. Daarbij gaat het vaak om oudere patiënten met een complexe zorgvraag. De ziekenhuizen en andere zorgdiensten, verenigd in het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ), nemen daarom maatregelen om deze buitengewone omstandigheden het hoofd te bieden. De regionale zorgdiensten werken hiertoe, bovenop de al bestaande samenwerking, extra intensief samen om ervoor te zorgen dat voor alle patiënten de juiste zorg beschikbaar is.

De ziekenhuizen zijn genoodzaakt om sommige geplande operaties uit te stellen. Hierbij gaat het om niet-spoedeisende operaties waarbij uitstel medisch verantwoord is. De spoedeisende zorg gaat altijd door. Patiënten van wie de operatie wordt uitgesteld worden op de hoogte gebracht. In Meander is hiervan momenteel geen sprake.

Per ziekenhuis wordt bekeken welke maatregelen passend zijn en of er bijvoorbeeld extra personeel wordt ingezet. Het gaat hierbij naast Meander om het St. Antonius in Nieuwegein en Utrecht, het Diakonessenhuis in Utrecht en het UMC Utrecht. Alle ziekenhuizen spreken hun waardering uit voor al het personeel dat op dit moment in de ziekenhuizen extra en verlengde diensten draait om de drukte het hoofd te bieden.

Daarnaast zal de meldkamer ambulancezorg van de RAVU nog intensiever coördineren naar welk ziekenhuis patiënten worden gebracht. Huisartsen kunnen contact opnemen met de meldkamer om te kijken naar welk ziekenhuis zij patiënten het beste kunnen verwijzen. Op die manier worden huisartsen ook ondersteund in de zorg voor hun patiënt.

In Meander wordt de situatie van uur tot uur bekeken en beoordeeld. Alle betrokken organisaties overleggen en beoordelen dagelijks de situatie. Dit stelt ons gezamenlijk in staat om direct passende maatregelen te treffen. Door deze maatregelen kunnen de betrokken organisaties optimale zorg aan patiënten met een acute zorgvraag blijven leveren.

Reacties