Amersfoort start met pilot slimme verkeerslichten

Foto: Publiek domein

Amersfoort is één van de gemeenten waar in 2018 gestart wordt met een pilot slimme verkeerslichten.

De eerste vier slimme verkeerslichten in de regio Utrecht zijn geplaatst in Soest. Slimme verkeerslichten kunnen onderling communiceren en zijn in staat om aankomend verkeer te herkennen en prioriteit te geven. Dit moet de verkeersveiligheid doorstroming, bereikbaarheid en leefbaarheid verbeteren. In de regio Utrecht worden door Goedopweg in de loop van 2018 meer dan honderd verkeerslichten omgebouwd tot slimme verkeerslichten.

Voordelen voor weggebruikers

Slimme verkeerslichten op kruispunten kunnen onderling communiceren en aankomende verkeersstromen herkennen. Wegbeheerders kunnen door deze techniek prioriteit geven aan bepaalde verkeersstromen, zoals hulpdiensten, vrachtverkeer, fietsers of het openbaar vervoer. Hierdoor krijgen bepaalde verkeersstromen voorrang boven andere en beperken we stop- en startbewegingen, wat niet alleen de doorstroming verbetert, maar vooral ook goed is voor het milieu.

Pilots in Amersfoort

In de loop van 2018 worden er bij 34 verkeerslichten in de regio Utrecht pilots uitgevoerd om het verkeer beter te faciliteren. Hierbij staat de veiligheid van weggebruikers centraal. Bij het slagen van de pilots volgen in de loop van 2018 nog circa 70 kruispunten verspreid in de provincie Utrecht, gemeente Utrecht en Amersfoort.
In Amersfoort worden in 2018 op twintig plekken slimme verkeerslichten geplaatst, waardoor de gemeente beter kan sturen op het prioriteren van bepaalde verkeersstromen op een kruispunt. Er komt een proef op de Amsterdamseweg gericht op betere doorstroming voor fietsers, op de Stadsring richt de proef zich op het openbaar vervoer en op de Ringweg Koppel en Ringweg Kruiskamp op een betere doorstroming van het autoverkeer.

Talking Traffic

De regio Utrecht is via Goedopweg aangesloten bij het landelijke Partnership Talking Traffic. In Talking Traffic werken het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en regionale overheden samen met zo’n twintig marktpartijen uit de verkeersindustrie, telecom- en internetsector en automotive industrie aan innovatieve verkeerstoepassingen.  Weggebruikers kunnen straks onderweg voortdurend worden geïnformeerd en begeleid op hun route met een persoonlijk en real-time advies, waarmee ze beter kunnen anticiperen op omstandigheden. Intelligente verkeerslichten vormen een van de pijlers van Talking Traffic, naast de mogelijkheden die connectiviteit en data tegenwoordig bieden. Dit jaar zullen landelijk zo’n 1200 verkeerslichten worden aangepast. Binnen enkele jaren moeten alle 5500 verkeerslichten in Nederland zijn omgebouwd tot slimme verkeerslichten.

Reacties