MijnMeander: online inzage in eigen ziekenhuisdossier

Foto: Meander Medisch Centrum

Meander Medisch Centrum biedt alle patiënten vanaf nu online toegang tot onderdelen van hun eigen ziekenhuisdossier. Via het patiëntenportaal MijnMeander kunnen patiënten onder meer uitslagen van onderzoek bekijken en afspraken maken of inzien.

Komend jaar komen er steeds meer mogelijkheden bij. Op woensdag 28 februari kunnen patiënten en bezoekers in de hal van het ziekenhuis een toelichting en uitleg krijgen over het gebruik van MijnMeander.

MijnMeander is een beveiligd deel van de website van Meander. Inloggen op het portaal kan op een computer of tablet en gaat met behulp van DigiD. In het patiëntenportaal kunnen patiënten hun persoonsgegevens bekijken en wijzigen. Dat is handig bij een verhuizing of als een patiënt van huisarts verandert. Ook is er een overzicht van de afspraken op de polikliniek te vinden, samen met informatie over de behandelend medisch specialist.

Brieven en uitslagen
MijnMeander biedt patiënten ook toegang tot delen van het persoonlijk ziekenhuisdossier. Patiënten hebben een overzicht van uitslagen van laboratoriumonderzoek zoals bloed en urine. Ook brieven die zijn gestuurd door de behandelend arts aan de huisarts zijn in te zien. De brieven en labuitslagen staan na zeven werkdagen in MijnMeander. Er is gekozen voor een termijn van zeven werkdagen zodat een behandelend arts gevoelige resultaten persoonlijk kan delen met de patiënt of de resultaten intern kan bespreken binnen het team van zorgverleners, alvorens deze met de patiënt te bespreken. In het dossier zijn gegevens vanaf 2016 te raadplegen. In de toekomst kunnen patiënten steeds meer onderdelen uit het dossier inzien.

Afspraken zelf inplannen
Naast het online inzien van hun ziekenhuisdossier kunnen patiënten bij verwijzing door hun huisarts op vier poliklinieken zelf online een afspraak maken. Dat geldt voor de poliklinieken Gynaecologie, Dermatologie, Oogheelkunde en Reumatologie. En er komen binnenkort meer poli’s bij. Met de agenda in de hand bepalen patiënten zelf wanneer een afspraak hen beste uitkomt.

Online afspraken maken geldt voor diverse nieuwe afspraken, dus als een patiënt voor het eerst naar de specialist gaat. Ook is het mogelijk om online afspraken af te zeggen en sommige afspraken te verzetten. Controleafspraken kunnen (nog) niet online gemaakt worden.

Handig: MijnMeander app
Op de mobiele telefoon of tablet kunnen patiënten via de handige MijnMeander ook makkelijk en veilig bij hun persoonlijke gegevens in het portaal. Inzage in het dossier kan wegens veiligheidseisen alleen via het portaal MijnMeander en niet via de app.

Informatiepunt MijnMeander
Voor meer informatie over het online patiëntenportaal kunnen patiënten en bezoekers terecht bij het Informatiepunt MijnMeander. Dit informatiepunt bevindt zich in de Laan van het ziekenhuis bij de Informatiebalie. Op woensdag 28 februari worden tussen 11 en 15 uur korte presentaties en uitleg gegeven over MijnMeander. Iedereen is van harte welkom, aanmelden is niet nodig.

Reacties