Gedeputeerde Maasdam onthult kringloopkalender

Gedeputeerde Mirjam Maasdam (r) van de provincie Utrecht onthult kringloopkalender samen met Bert van Donselaar (l), voorzitter LTO Noord provincie Utrecht
Foto: Wil Groenhuijsen

Gedeputeerde Mirjam Maasdam onthulde dinsdag 13 februari de eerste kringloopkalender voor melkveehouders. Zij deed dit tijdens een bijeenkomst over kringlooplandbouw en bodem in Leusden. In de kalender staan tips om de mineralenkringloop op een melkveebedrijf te optimaliseren.

De bijeenkomst over kringlooplandbouw en bodem werd georganiseerd door Collectief Utrecht Oost, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Waterschap Vallei en Veluwe en Gebiedscoöperatie O-gen.

Winst door sluiten mineralenkringloop

Voor melkveehouders is de laatste tijd veel veranderd. Voor een toekomstbestendig bedrijf is werken aan een hoge mestbenutting en goede gewasopbrengsten van blijvend belang. Gedeputeerde Mirjam Maasdam benadrukte: “Wat in dit gebied gebeurt, is een mooie stap op weg naar circulaire landbouw. Het sluiten van de mineralenkringloop is niet alleen belangrijk voor een toekomstbestendige melkveehouderij, maar ook voor natuur en samenleving.”

Lessen uit de praktijk

In Utrecht-Oost en de Gelderse Vallei hebben vanaf 2007 meer dan 200 melkveehouders aan kringloopprojecten gewerkt. Melkveehouder Niek van der Horst liet zien hoe hij tot een optimaal rantsoen komt voor koe, milieu en portemonnee. Zijn collega’s waren onder de indruk hoe weinig krachtvoer hij op die manier op zijn bedrijf gebruikt.

Nieuwe projecten

Het project ‘Kringlooplandbouw Utrecht Oost van A naar Beter’ wordt een vervolg op eerdere kringloopprojecten. Doel is de beschikbare kennis op een praktische wijze bij de boeren te brengen, zodat men handvatten krijgt om er direct mee aan de slag te gaan. In het project ‘Doorontwikkeling kringlooplandbouw: bedrijfsspecifieke maatwerkoplossingen voor behalen integrale duurzaamheidsdoelen Utrecht-Oost’ gaat een kleine groep melkveehouders aan de slag met innovaties om nog beter te kunnen sturen op de kringloop.

Samenwerken aan kringlooplandbouw

In Utrecht-Oost werken Collectief Utrecht Oost, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Waterschap Vallei en Veluwe, provincie Utrecht, LTO Noord en Gebiedscoöperatie O-gen aan schoon water, gezonde bodem en vitale bedrijven. Dat gebeurt onder andere door de kringloopaanpak te stimuleren. De partijen willen zo bijdragen aan een krachtig en vitaal landelijk gebied, waar iedereen van kan genieten en waar ondernemers een gezond bedrijf kunnen runnen.

Reacties