Enable U en Amersfoort realiseren eerste pilot-koppeling

De gemeente Amersfoort heeft in samenwerking met Enable U een succesvolle pilot afgerond die de aansluiting tussen het zaaksysteem van de gemeente en het toekomstige Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) mogelijk maakt. Hiermee tonen zij aan dat een dergelijke koppeling mogelijk is.

Vanaf 2021 treedt namelijk de nieuwe Omgevingswet in werking. Deze wet, die de huidige wet- en regelgeving over de fysieke leefomgeving bundelt, wordt ondersteund door een digitaal stelsel. Dit betekent onder andere dat er één digitaal loket komt waarop alle digitale informatie over de fysieke leefomgeving samenkomt.

Eén loket voor alle aanvragen
Waar burgers en bedrijven nu nog in verschillende online omgevingen informatie moeten ophalen of een vergunning kunnen aanvragen, wordt het door de komst van het DSO mogelijk om via één loket alle zaken te regelen. Om dit technisch mogelijk te maken moeten alle IT-voorzieningen van gemeenten aansluiten op de landelijke voorziening van het DSO. In de pilot van Enable U en gemeente Amersfoort zijn de volgende stappen getest:

  1. Het indienen van een vergunningsaanvraag via het webportaal van het DSO.
  2. Het aanbieden van de aanvraag via de Digikoppeling aan de gemeente Amersfoort. Dit gebeurt in de vorm van een triggerbericht.
  3. Het opstarten van een proces binnen de Digikoppeling van de gemeente Amersfoort, waarin op basis van het triggerbericht bij het DSO de aanvraaggegevens worden opgehaald.
  4. Het ophalen van documenten die bij de aanvraag zitten, zoals bouwtekeningen. Deze worden ook bij het DSO opgehaald.

Klaar voor de toekomst
Tijdens de kwartaaldemonstratie voor het DSO werden de bevindingen gedeeld met de ruim 300 aanwezigen. De komende tijd wordt gekeken naar mogelijke uitbreidingen van de pilot. Een voorbeeld hiervan is het terugkoppelen van statusinformatie vanuit de gemeente naar MijnOverheid. Hierdoor kunnen burgers via één portaal de status van hun vergunningaanvraag inzien.

Wimfred Grashoff, Business Liaison Manager DSO bij VNG: “Het is van groot belang dat gemeenten straks goed kunnen communiceren met het DSO. In deze proef hebben we gezien dat het berichtenmodel zoals het DSO dat met ons heeft ontworpen in essentie werkt: we kunnen berichten goed adresseren, verzenden en ophalen. De volgende stap is dat we samen met het DSO de inhoud van de berichten gaan vormgeven. En ook dat zullen we in meerdere gemeenten beproeven. Op weg naar 2021 zien we 2018 als het jaar van ‘doen en ervaren’. Om het nieuwe Omgevingsloket straks goed te laten werken is nog veel werk aan de winkel, binnen de gemeentelijke organisatie, in afstemming met ketenpartners en met de leveranciers.”

Hendrik-Jan van den Akker, IT-adviseur bij gemeente Amersfoort: “De hele Omgevingswet zal ingrijpend zijn voor de burger, dus is het belangrijk om te zorgen dat de overgang naadloos verloopt. Met deze pilot tonen we aan dat wij de ontwikkeling van het DSO ondersteunen en vooroplopen op het gebied van de omgevingswet. Er waren 300 aanwezigen bij de demonstratie van de pilot, wat aantoont dat veel gemeenten er druk mee bezig zijn. Van andere gemeenten krijgen wij hele positieve reacties en wordt er gevraagd of het stukje inrichting, dat gemaakt is door Enable U, verspreid kan worden naar andere gebruikers. Kortom: we zijn goed op weg.”

“De technische implementatie van de DSO is totaal anders dan de huidige koppeling met het Omgevingsloket Online (OLO)”, stelt Frank Arts, oprichter en directeur van Enable U. “Het DSO gaat niet meer uit van de gangbare Stuf-berichtenstandaard. Vandaar dat deze pilot zo ontzettend belangrijk is. We hebben nu inzicht gekregen in de impact van de nieuwe standaarden die door het DSO worden opgesteld. Met de bevindingen van deze pilot kan het DSO geoptimaliseerd worden, zodat de burger in 2020 niets merkt van de overgang naar de nieuwe Omgevingswet.”

Reacties