Hoog water in de provincie

Foto: Provincie Utrecht

Het is u waarschijnlijk niet ontgaan, het is hoogwater in de provincie Utrecht. De waterstand van de Rijn bij Lobith stond dinsdagavond op 14,65 meter boven NAP. In deze tijd van het jaar is 12 meter boven NAP normaal. Naar verwachting daalt de waterstand de komende dagen sterk.

De huidige waterstand komt ongeveer eens in de vijf jaar voor en dat zorgt voor mooie beelden. Verscheidene partijen werken hard om ervoor te zorgen dat we droge voeten houden.

Rijkswaterstaat en waterschappen

Rijkswaterstaat en de waterschappen houden de waterstanden goed in de gaten. Zij nemen maatregelen om te zorgen dat het rivierwater zo snel mogelijk wordt afgevoerd. Zo heeft Rijkswaterstaat de stuwen in de Nederrijn en de Lek bij Driel, Amerongen en Hagestein geopend om het water sneller weg te laten stromen.

Samenwerking

Het hoge water verloopt rustig en zorgt vooral voor mooie beelden in de uitwaarden. Het heeft gelukkig niet tot een calamiteit geleid. Mocht dat wel gebeuren, dan werken hulpdiensten, overheden en nutsbedrijven (waaronder drinkwaterbedrijven) nauw samen.

Rol provincie

Gedeputeerde Staten en de commissaris van de Koning hebben tijdens een watercalamiteit op grond van de Wet Veiligheidsregio’s en de Waterwet  bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Het maken van draaiboeken en het houden van oefeningen zorgen ervoor dat provincie Utrecht goed is voorbereid op een dergelijke situatie. De provincie ontwikkelt en adviseert over overstromingsscenario’s en werkt mee aan het maken van draaiboeken.

Bron: provincie Utrecht

Reacties