Politieke huiskamer geopend in Het Eemhuis

Foto: Gerard Oonk (AmersfoortKiest)

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart is in de hal van Het Eemhuis de Politieke huiskamer geopend. Dat gebeurde afgelopen zaterdag 6 januari door Jaap Hengeveld die als eerste op de 033zeepkist ging staan met zijn “goede raad voor de nieuwe raad”.

Na de opening van de zeepkist startte het radioprogramma AmersfoortKiest met live uitzenden vanuit de Politieke huiskamer met als belangrijkste thema van de middag “duurzaamheid”.

Hengeveld is betrokken bij de Amersfoortse Sportfederatie en de marathon van Amersfoort. ‘Sport zorgt niet alleen voor gezondheid, maar ook voor sociale cohesie’, zei hij. ‘Iedereen moet eigenlijk kunnen sporten, vooral ook mensen die weinig geld hebben.’ Het idee van de zeepkist en de Politieke huiskamer komt van de Bibliotheek Eemland. ‘De Bibliotheek is er niet alleen voor lezen, studeren en uitlenen. We zijn er zeker ook voor informatie, verbinding, ontmoeting en debat’, antwoordt Karin Horst (specialist bij de Bibliotheek Eemland) op de vraag waarom de Politieke huiskamer en de zeepkist een plek krijgen in de Bibliotheek het Eemhuis.

AmersfoortKiest

De twee presentatoren Mirjam Barendregt en Jelle Koolstra ontvingen gedurende drie uur diverse gasten, zoals Marjolein Demmers (directeur Natuur en Milieu): ‘Amersfoort is echt bezig met een plan voor duurzaamheid, dat heeft zijn tijd nodig. Er is veel werk aan de winkel’. Ook Kees van Loon (Directeur van vastgoedontwikkelaar Profund) was aanwezig. Hij zei: ‘De gemeenteraad is niet goed geïnformeerd. Maak budget vrij om kennis te bevorderen bij de ambtenaren.’ Ook zei hij dat gasloos bouwen kan en gebeurt en de gemeente dat meer zou moeten afdwingen. Rutger Dijksterhuis (CU) en Astrid Jansen (GL) lieten weten graag samen in de coalitie te willen zitten om duurzaamheid de aandacht te geven die het verdient. Dijksterhuis gaf toe dat de raad en hijzelf onvoldoende leiderschap hadden getoond op het gebied van duurzaamheid. Er kwamen nog veel meer gasten aan het woord, waaronder de jongste kandidaatsleden van diverse partijen. Benieuwd naar wat iedereen te vertellen had? Van elk gesprek zijn binnenkort korte filmpjes te zien op www.amersfoortkiest.nl. Foto’s van de middag staan er al op.

Laat uw stem horen

‘Democratie is zeer waardevol. Dat zouden meer mensen zich in de huidige tijden moeten realiseren. Het wil zeggen dat iedereen een stem heeft. Van belang is om je dan goed te (laten) informeren en om je stem te laten horen’, zegt Karin Horst. Dat kan op verschillende manieren: bijvoorbeeld door aanwezig te zijn bij de verschillende debatten die er in de stad worden georganiseerd (onder andere over duurzaamheid, sport, jongeren, en het lijsttrekkersdebat), door de diverse partijprogramma’s te lezen (ter inzage in onder meer de Politieke huiskamer) of door bijvoorbeeld te praten met verschillende politici. Het kan ook door langs te komen en te luisteren naar – of zelf gebruik te maken van – de zeepkist. Op zaterdagmiddagen tussen 13.00 en 16.00 uur zorgen de samenwerkende partijen ervoor dat er opnames worden gemaakt. Op andere dagen kan het ook, maar wie wil dat de boodschap wordt gezien, moet zelf zorgen voor opname. Deze kunt u dan insturen naar AmersfoortKiest (één tot twee minuten).

Volgende live uitzending

De volgende live uitzending vindt plaats op zaterdag 3 februari. Bezoekers van Het Eemhuis, de mensen op de zeepkist en de andere mensen met “een goede raad voor de nieuwe raad” worden uitgenodigd langs te komen. Op 10 maart volgt er nog een uitzending. ‘De opening van de zeepkist was een opmaat naar meer’, zegt Vie van Steenbergen (de Bibliotheek Eemland). Houd onze website www.bibliotheekeemland.nl en www.amersfoortkiest.nl in de gaten.

Reacties