Tentoonstelling ‘De Stijl voorbij. Gerrit Rietveld en de jaren vijftig.’ verlengd wegens succes!

Foto: Rietveldpaviljoen

De tentoonstelling ‘De Stijl voorbij. Gerrit Rietveld en de jaren vijftig’ in het Rietveldpaviljoen in Amersfoort, de eerste Kunsthal van Nederland, wordt wegens succes verlengd tot en met 22 april 2018.

Grote aantallen bezoekers van binnen en buiten Europa bezochten de tentoonstelling al en toonden hun enthousiasme voor het relatief onbekende Rietveldpaviljoen, het enige nog in originele staat verkerende van de drie tentoonstellingspaviljoens die architect en meubelmaker Gerrit Rietveld in de jaren vijftig bouwde. De tentoonstelling geeft hernieuwd betekenis aan het iconische Rietveldpaviljoen en legt daarbij de focus op de tijdgeest van de turbulente, naoorlogse jaren vijftig.

Voor Gerrit Rietveld gelden deze jaren vijftig als cruciale jaren. Na een moeilijke periode met slechts weinig opdrachten, krijgt Rietveld vanaf 1951 te maken met een herwaardering en hernieuwde nationale en internationale betekenis. Deze kentering volgt op de opdracht die Rietveld ontvangt om mee te werken aan een retrospectieve tentoonstelling over de kunststroming De Stijl in het Stedelijk in Amsterdam. De tentoonstelling maakt grote indruk en reist door naar Venetië en New York. Als gevolg van deze nationale en internationale herwaardering voor Gerrit Rietveld als architect en vormgever komen vanaf dat moment talloze publieke opdrachten uit binnen- en buitenland op hem af.

Rietveldpaviljoen De Zonnehof
Het Rietveldpaviljoen uit 1959 is een van de belangrijkste latere werken van architect Gerrit Rietveld. Het is een gerespecteerd voorbeeld van het functioneel, zakelijk bouwen van na de Tweede Wereldoorlog. Met zijn sobere, bijna Spartaanse trekken, onderscheidt het Rietveldpaviljoen zich internationaal om zijn ruimtelijke kwaliteiten. Rietveld ontwierp het gebouw destijds als tentoonstellingsruimte ter gelegenheid van het zevenhonderdjarig bestaan van de stad Amersfoort, die in deze periode een grote moderniseringsslag maakte onder leiding van de ‘rode’ burgemeester Hermen Molendijk. Meer dan vijftig jaar fungeerde het Rietveldpaviljoen als hét centrum voor moderne kunst in Amersfoort, met talloze (inter)nationale exposities. Speciaal met het oog op de tentoonstelling ‘De stijl voorbij. Gerrit Rietveld en de jaren vijftig.’ onderging het paviljoen een renovatie. Door de renovatie van en de aanleg van een park rondom het Rietveldpaviljoen staat het gebouw letterlijk in een ander daglicht en komen de ruimtelijke kwaliteiten weer optimaal tot hun recht.

Tentoonstelling ‘De Stijl voorbij. Gerrit Rietveld en de jaren vijftig.’
De tentoonstelling ‘De Stijl voorbij. Gerrit Rietveld en de jaren vijftig.’  onderstreept het tijdloze karakter van het Rietveldpaviljoen. Op een eigentijdse manier wordt een beeld geschetst van de bredere betekenis van Rietveld in de turbulente, naoorlogse jaren vijftig. De tijdgeest is opbouwend, maar tegelijkertijd ook gespannen. Internationale spanningen lopen op. Vanuit architectuur en interieur wordt de burger opgevoed in smaak, volgens de principes van het zogeheten Goed Wonen, waarbij Rietveld betrokken is. De tentoonstelling legt de relatie tussen het Amersfoortse Rietveldpaviljoen en zijn andere tentoonstellingspaviljoens uit de jaren vijftig, in Venetië en Sonsbeek. Ook andere ontwerpen van Rietveld uit de jaren vijftig staan centraal, zoals de Amersfoortse stoel, de Mondial en een remake van een vliegtuiginterieur van de Lockheed Electra. Een van de pronkstukken is een authentiek deel van de perskamer van Unesco in Parijs, die Rietveld in 1958 ontwierp.

Ontwerpvisies studenten TU Eindhoven over toekomst Rietveldpaviljoen nog te zien!
De presentatie van ontwerpvisies van studenten van de TU Eindhoven die sinds oktober te zien is in het Rietveldpaviljoen, wordt eveneens verlengd tot en met 22 april 2018.

Reacties