De fundamentele gespletenheid in het menselijk bestaan

Foto: Cora Hendriks

Schrijver Ype de Boer schreef het boek “Murakami en het gespleten leven”. Woensdagavond 17 januari is hij om 20.00 uur aanwezig in het Eemhuis om te laten zien op welke manier Murakami’s verhalen ons iets kunnen leren over een fundamentele gespletenheid in het menselijk bestaan. Deze lezing werd eerder in november uitgesteld.

De Boer illustreert hoe de ontwikkeling die Murakami’s personages doormaken direct van waarde is voor de moderne westerling. Dit doet hij aan de hand van de mysterieuze sferen vol levende schaduwen, belichaamde logo’s en magische dieren.

Levenskunstfilosofie
René ten Bos, Denker des Vaderlands: ‘Ype de Boer heeft de taak op zich genomen uit het labyrintische oeuvre van de Japanner een ware levenskunstfilosofie te halen. Verplichte kost voor iedereen die denkt dat het in het leven om harmonie, gemoedsrust en innerlijke stabiliteit gaat. Murakami en vooral De Boer laten zien dat het om iets heel anders gaat: de bereidheid je gespletenheid en daarmee je veranderbaarheid te accepteren.’

Aanmelden
Om bij deze literaire avond aanwezig te zijn, dient u vooraf tickets te kopen via www.bibliotheekeemland.nl. Leden van de Bibliotheek Eemland betalen € 5,- voor een kaartje. Niet-leden betalen € 6,-.

Reacties