KBO en PCOB gaan nauwer samenwerken

Foto: Publiek domein

De KBO en de PCOB zijn twee ouderenbonden die al jaren actief zijn en samen meer dan 1600 leden hebben. Tot twee jaar terug waren zij vertegenwoordigd in de opgeheven Seniorenraad Amersfoort.

Zij hebben besloten om in de toekomst nauwer te gaan samenwerken op het gebied van belangenbehartiging voor senioren, en ook om opnieuw aandacht te krijgen voor rechtstreekse participatie van de senioren binnen het gemeentelijk beleid. Misschien dat dit uitgroeit tot een breder platform dat opkomt voor de specifieke situatie en belangen van alle senioren.

De samenwerkende organisatie is geen groep die op de barricade gaat staan maar vertegenwoordigt een groeiend gedeelte van de bevolking dat nadrukkelijk aandacht vraagt voor specifieke wensen op het gebied van o.a. veiligheid, mobiliteit, gezondheid, deelname aan het sociale verkeer, woningbouw enzovoorts. De ervaring van KBO en PCOB is dat dit zaken zijn die het leefplezier, als ze goed aangepakt worden, positief beïnvloeden.
De tendens in de maatschappij is dat senioren langer in hun eigen woonomgeving blijven. Dat vraagt investeren in die woonomgeving, niet alleen met geld maar ook in de opzet van een circuit, waar mensen op oudere leeftijd zich prettig bij voelen.

Als start van een jaar, waarin een nieuwe gemeenteraad wordt gekozen en de KBO en PCOB graag hun doelgroep vertegenwoordigd ziet in de gemeenteraad, is er een nieuwjaarsreceptie voor leden en belangstellenden op:

4 januari van 16.00 tot 18.00 in de Brug, Schuilenburgerweg nr.2.

De directeur van de landelijke unie van de KBO en PCOB, Manon van der Kaa, zal haar visie geven op de samenwerking en wat een senior vriendelijke gemeente inhoudt. Burgemeester Lucas Bolsius is aanwezig en zal worden gevraagd om het onderwerp ‘stemmen, bereikbaarheid van stembureaus en veiligheid in de woonomgeving’ nader toe te lichten. Ook de gemeenteraadsleden zijn uitgenodigd kennis te maken en te toasten op het nieuwe jaar.

Reacties