Bijzondere tentoonstelling in museum Flehite

Foto: Museum Flehite

In januari 1918 begon het Amsterdamse kunstgenootschap Architectura et Amicitia met de publicatie van een nieuw tijdschrift: Wendingen. Wendingen bood een forum aan architecten en kunstenaars van diverse disciplines, die actuele kwesties aan de orde wilden stellen.

Bij elke uitgave kreeg een andere kunstenaar de opdracht om het omslag te ontwerpen. Aan het tijdschrift werden o.a. bijdragen geleverd door prominente kunstenaars en architecten zoals Hildo Krop, Willem Marinus Dudok, Jan Toorop en El Lissitzky.  Van 1918 t/m 1932 verschenen in totaal 116 afleveringen van Wendingen. Al deze afleveringen worden vanaf  3 februari 2018 in Museum Flehite getoond. Zij schetsen een beeld van het Nederlandse kunst- en architectuurlandschap van de jaren twintig van de vorige eeuw. Tevens toont de expositie in Flehite een selectie architectuurtekeningen, beeldhouwwerken, schilderijen, affiches, objecten en meubels, die in Wendingen aan bod kwamen en die nog steeds tot de verbeelding spreken.

Drijvende kracht achter tijdschrift Wendingen was de Nederlandse architect Hendricus Theodorus Wijdeveld (1885-1987). Hij was ook de vormgever en, tot aan zijn vertrek in 1925, tevens de hoofdredacteur van het blad. Het tijdschrift was een maandelijkse publicatie gewijd aan architectuur, constructie en ornamentiek, maar had  ook een veel bredere impact. Gedurende veertien jaar zou Wendingen een discussieplatform zijn voor eigentijdse kwesties die speelden in vele verschillende kunstsectoren.

Wendingen, dat drie maanden na het ontstaan van tijdschrift De Stijl verscheen, was een progressief blad waarin verschillende kunstdisciplines samenkwamen. Voor elk nummer werd een kunstenaar uitgenodigd om het omslag te ontwerpen. Hoofdredacteur Wijdeveld bood daarbij maximale vrijheid; het ontwerp hoefde geen samenhang te vertonen met de inhoud van het blad. De kunstenaars ontvingen zelden een vergoeding voor het ontwerp, maar voor hen was de omslag een handige plek om hun werk te tonen. Wijdeveld wist voor het omslag diverse kunstenaars van naam te strikken, zoals schilders Jan Sluijters, en Jan Toorop, beeldhouwer en ontwerper Hildo Krop, architect Willem Dudok, kunstenaars Richard Roland Holst,  El Lissitzky en vele anderen.

Hoewel er geen eenduidig thema, geen chronologische volgorde en geen stilistische ontwikkeling te bespeuren is, vertonen de omslagen als geheel gezien toch een eenheid. Dat komt deels door het bijzonder formaat van het blad, 33 x 33 cm. Ze tonen vrijwel iedere denkbare stijl uit die tijd en variëren van het majestueuze tot het alledaagse. Hun aantrekkingskracht wordt deels door deze diversiteit veroorzaakt.

De tentoonstelling  over Wendingen in Museum Flehite kent  12 thema’s: Bouwkunst, Het Nieuwe Bouwen, Toneel & Theater, De Amsterdamse School, Beeldhouwkunst, Schilder- en tekenkunst, Grafische vormgeving, Kunstnijverheid, Buitenlandse kunstenaars, Europese & Aziatische kunst, Willem Marinus Dudok en Frank Lloyd Wright. Bij de tentoonstelling verschijnt een gelijknamige uitgave  van de hand van Cees W. de Jong en Alston W. Purvis. De rode draad van deze publicatie, uitgegeven door Amsterdam University Press,  verloopt eveneens via de twaalf thema’s in de tentoonstelling.

De kunst van Wendingen (1918 – 1932) – Te zien van 3 februari t/m 21 mei 2018
Curatoren: Cees de Jong en Onno Maurer (directeur Museum Flehite).

Reacties