Trombosedienst Meander Medisch Centrum sluit contract met Beweging 3.0

Foto: Meander Medisch Centrum

Trombosedienst Meander Medisch Centrum gaat vanaf 1 januari de trombosezorg voor een groot aantal verpleeghuizen in de regio uitvoeren.

Dit heeft een aantal voordelen voor de bewoners van deze huizen. Bloedafname kan voortaan via een vingerprik, het doseeradvies is sneller beschikbaar en ‘zorg op maat’ wordt beter mogelijk. Het contract tussen de trombosedienst en Beweging 3.0 wordt deze maand getekend.

Achtergrond van deze stap is dat verpleeghuizen vanaf 1 januari zelf de trombosezorg voor de bewoners moeten financieren en regelen. Deze zorg komt vanaf 1 jan 2018 onder de WLZ, Wet Langdurige Zorg, te vallen. Trombose is een veel voorkomende aandoening bij ouderen. Het bloed stolt dan te snel en dat kan ernstige gevolgen hebben, zoals een herseninfarct of longembolie. Met medicatie is de stollingstijd (INR) van het bloed te beïnvloeden. De hoeveelheid medicatie luistert nauw, vandaar dat regelmatig het bloed moet worden gecontroleerd.

Trombosedienst Meander Medisch Centrum traint momenteel medewerkers van Beweging 3.0 voor de “Near Patient Testing” methode. Verpleegkundigen leren dan bij bewoners de INR-meting uit te voeren door middel van een vingerprik. De prik in de arm is dan niet meer nodig. De verpleegkundige is dagelijks betrokken bij de zorg voor de bewoner en kent diens persoonlijke situatie goed. Dit levert extra informatie op voor de doseerarts van de trombosedienst. Bijvoorbeeld over de actuele gezondheid, het voedingspatroon of bijkomende ziekten. Een ander voordeel is dat de meting kan worden gedaan op een voor de bewoner passend moment. De uitslag van de INR-meting wordt digitaal naar Trombosedienst Meander Medisch Centrum gestuurd. De doseerarts zorgt voor een nieuw doseeradvies dat op dezelfde dag beschikbaar is. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het aantal complicaties als gevolg van trombose daalt, als er wordt gewerkt volgens “Near Patiënt Testing” methode. Voor alle betrokkenen is er dus sprake van een win-win situatie.

Reacties

Cookieinstellingen