Park Vliegbasis Soesterberg overgedragen aan Utrechts Landschap

Foto: Provincie Utrecht

De provincie Utrecht heeft het eigendom van Park Vliegbasis Soesterberg overgedragen aan Utrechts Landschap. Gedeputeerden Mirjam Maasdam en Mariëtte Pennarts overhandigden de sleutel van het gebied vandaag symbolisch aan Saskia van Dockum, directeur-rentmeester van Utrechts Landschap.

“Dit park is letterlijk de kern van het ‘Hart van de Heuvelrug’ in al haar pracht”, aldus gedeputeerde Mirjam Maasdam. “Een plek waar de natuur floreert en het erfgoed zijn verhaal vertelt. Wij hebben er het volste vertrouwen in dat dit bijzondere gebied bij Utrechts Landschap in goede handen is”. Gedeputeerde Mariëtte Pennarts: “De verkoop van Park Vliegbasis Soesterberg draagt bij aan onze doelstelling voor behoud en bescherming van recreatie en militair erfgoed in onze provincie, met respect voor de natuur. Zo zijn de sporen uit het bijzondere verleden hier nog goed zichtbaar en voor de bezoekers volop  te ontdekken.”

Voormalige vliegbasis

Toen de luchtmacht het gebied in 2009 verliet, kocht de provincie het grootste deel van de voormalige vliegbasis. Omgevormd tot Park Vliegbasis Soesterberg kreeg het een gecombineerde bestemming van een bijzonder natuurgebied met net zo bijzonder militair erfgoed. Het terrein is onderdeel van twee belangrijke ecologische corridors. De voormalige vliegbasis vormt hiermee een belangrijke schakel in het Natuurnetwerk Nederland en in het gebiedsontwikkelingsprogramma Hart van de Heuvelrug.

Leefgebied 2000+ soorten

Park Vliegbasis Soesterberg is het leefgebied van meer dan 2000 soorten aan flora en fauna. Het grootste bloemrijke schraalgrasland van Noordwest-Europa herbergt honderden verschillende plantensoorten, die tal van insecten en vogels aantrekken, zoals de zeer zeldzame kommavlinder. Bijzonder is ook de veldleeuwerik die Park Vliegbasis Soesterberg als broedplaats heeft. Op de vliegbasis wordt de grootste populatie van Midden-Nederland geteld.

Militair erfgoed

Park Vliegbasis Soesterberg is een schatkist vol militair erfgoed. De shelters, bunkers, munitiedepots en landingsbanen vertellen een verhaal van honderd jaar militaire luchtvaart. Op deze plek werd in 1913 de eerste Militaire Luchtvaartafdeling opgericht. In het landschap zijn sporen te vinden van de Duitse bezetter, de Amerikaanse luchtmacht en de Koude Oorlog. Deze schat aan historisch erfgoed wordt met de overdracht aan Utrechts Landschap veiliggesteld en kan hierdoor ook aan de volgende generaties worden doorverteld.

Wandel- en fietsroutes

Park Vliegbasis Soesterberg is opengesteld voor publiek. Er is een gemarkeerde wandelroute van 5 kilometer, die door het voormalige munitiepark voert. Wandelaars kunnen deze route combineren met de wandelroute over landgoed De Paltz, het naastgelegen natuurgebied in Soest. Om de beleefbaarheid verder te vergoten is het plan om komend jaar een paar ontbrekende schakels in het wandel- en fietspadennet toe te voegen. Hierdoor komen er nog meer mogelijkheden voor de wandelaars en fietsers.

Reacties

Cookieinstellingen