Nieuwe game maakt jongeren bewust van gevaren smartphone op de fiets

Foto: Provincie Utrecht

Veilig Verkeer Nederland heeft de game Wheeliepop gelanceerd. Die maakt jongeren bewuster van het gevaar van smartphonegebruik tijdens het fietsen. De game is in opdracht van de gezamenlijke provincies (IPO) ontwikkeld. De game vergroot spelenderwijs het bewustzijn van het gebruik van de telefoon op de fiets en draagt bij aan een gedragsverandering bij jongeren.

Zo fiets je langs weilanden, over wegen door de stad en zelfs over een lopende band in een fabriek. Daarbij moet je alle obstakels ontwijken en krijg je appjes of telefoontjes. De uitdaging is om dit te negeren. Op 12 december speelde vlogger Ties op het Rembrandt College in Veenendaal een WheeliePop-battle tegen twee leerlingen en een docent van de school.

Provinciale bijdrage aan ontwikkeling app

De provincie Utrecht stelde €30.000,- beschikbaar voor de ontwikkeling van deze game. Gedeputeerde Jacqueline Nijhof-Verbeek: ‘Het gebruik van smartphones door fietsers is vaak de oorzaak van ernstige ongelukken. Vooral onder jongeren. Alle oplossingen die helpen om dat gebruik tegen te gaan en waardoor hopelijk veel ongelukken kunnen worden voorkomen, juich ik toe’.

Doelgroep

De game is ontwikkeld voor jongeren tussen 12 en 16 jaar. Zij zijn vaker slachtoffer in het verkeer doordat zij zich laten afleiden door hun smartphone. Dat komt onder andere doordat risicogedrag bij pubers toeneemt en de invloed van vrienden op deze leeftijd belangrijk wordt. Ook fietsen de middelbare scholieren langere afstanden dan basisschoolkinderen. Uit onderzoek blijkt dat ze een kwart van hun reistijd in de weer zijn met hun smartphone om te Snapchatten, Whatsappen en te Spotifyen.

Besef van gevaar neemt toe

De game is vooraf getest op jongeren tussen 12 en 16 jaar. Het blijkt dat het spelen van de game een bijdrage levert aan een beter besef van het risico van smartphonegebruik op de fiets. Na het spelen is onderzocht of deze jongeren anders handelen tijdens het fietsen. WheeliePop zorgt er voor dat spelers minder vaak vinden dat even snel een bericht beantwoorden op de fiets best kan. Met deze game geven de provincies en Veilig Verkeer Nederland invulling aan het convenant ‘Veilig gebruik smartphones in het verkeer’ dat zij samen met andere overheden en maatschappelijke partijen sloten.

De game is gratis beschikbaar via Google Play en via de App Store en ook geschikt voor een uitdagende verkeersles in groep 7 of 8 van de basisschool.

Reacties