Jonge landbouwers subsidieregeling open voor jonge boeren

Foto: Publiek domein

Van 4 december 2017 tot en met 15 januari 2018 kunnen jonge boeren voor de derde maal gebruik maken van de Jonge Landbouwers (JOLA) subsidieregeling. De provincie Utrecht stelt hiervoor een bedrag beschikbaar van 450.000 euro, waarvan 225.000 euro van de Europese Unie. “Met deze regeling krijgen jonge boeren een steun in de rug om hun bedrijf te moderniseren of duurzamer te maken”, aldus gedeputeerde Mirjam Maasdam.

De regeling wordt voor de derde keer opengesteld door de provincie Utrecht. Jonge landbouwers tot 41 jaar mogen éénmalig gebruik maken van deze regeling om duurzaam te investeren in hun bedrijf. Ze kunnen kiezen uit een lijst met subsidiabele investeringen die bijdragen aan verbetering van het milieu, klimaatbestendigheid, dierenwelzijn, volks-en diergezondheid, landschap/ruimtelijke kwaliteit of biodiversiteit.

Uitbreiding subsidiemogelijkheden
Op de lijst met investeringen staan onder andere machines voor niet-kerende grondbewerkingen, gps-technieken en zonnepanelen voor op daken van stallen en schuren. In deze openstelling is de lijst met investeringen uitgebreid met onder meer investeringen gericht op verlaging van ammoniak-, geur-, en fijnstofemissies en op een lager gebruik van brandstof en gewasbeschermingsmiddelen.

Plattelandsontwikkelingsprogramma: POP3
De subsidieregeling is onderdeel van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) en loopt via de provincies. Meer informatie over deze regeling vindt u op de website van de provincie Utrecht. U kunt subsidie aanvragen via de website van RVO.nl.

In 2016 subsidie voor veertig jonge boeren
Uit de JOLA-regeling in 2016 hebben veertig jonge boeren een subsidie ontvangen. De investeringen waren met name gericht op zonnepanelen, koematrassen, gps-technieken en emissiearme vloeren.

Reacties

Cookieinstellingen