Monding Lunterse Beek laatste werk van vier jaar samenwerking

Werkzaamheden waar de Lunterse Beek uitmondt in het Valleikanaal.
Foto: Waterschap Vallei & Veluwe

Sinds 2013 werken de provincie Utrecht en Waterschap Vallei en Veluwe samen om meer natuur in en langs het water te creëren. In die jaren werd ruim 27 kilometer beek hersteld en droogte bestreden op ruim 70 hectare grond. Op dit moment worden overstromingszones aangelegd in de monding van de Lunterse Beek, het laatste project dat deel uit maakt van de overeenkomst. Woensdag 29 november sloten de provincie Utrecht en Waterschap Vallei en Veluwe een periode van vier jaar samenwerking af.

Door de maatregelen hebben water en natuur in de provincie Utrecht meer ruimte gekregen. Vistrappen zorgen er nu voor dat vissen stroomopwaarts kunnen trekken. Onder andere de Barneveldse Beek, de Lunterse Beek en de Modderbeek zijn in de afgelopen jaren meer gaan meanderen, waardoor het landschap afwisselender is geworden. Dijkgraaf Tanja Klip-Martin: “De beken lagen voorheen strak in het landschap en konden weinig waterberging aan. Er was nauwelijks natuurontwikkeling en er was veel wateroverlast bij de agrariërs en landgoedeigenaren die grond langs de beken hebben. Met het oog op het veranderende klimaat, moesten we aan de slag. Immers, het klimaat wacht niet op ons”.

Toekomst
Jacqueline Verbeek-Nijhof, gedeputeerde van de provincie Utrecht: De afgelopen vier jaren hebben we veel bereikt en veel van elkaar geleerd. Door de goede samenwerking zie ik de uitdagingen die op ons wachten met vertrouwen tegemoet.” De komende jaren staan nieuwe projecten op stapel, waarbij de lessen die in de afgelopen jaren zijn geleerd, meegenomen worden.” Zo staan de aanpak van de Achterveldse Hooilanden en het verbeteren van de watergangen rond Soest nog op het programma.

Op woensdag 29 november sloten gedeputeerde Jacqueline Verbeek-Nijhof, dijkgraaf Tanja Klip-Martin en heemraad Dirk-Siert Schoonman de periode van vier jaar, waarin de waterovereenkomst van kracht was, af.

Reacties

Cookieinstellingen