Nieuwe inrichting Arnhemseweg (N226) gereed

Foto: Amersfoort.nieuws.nl

Afgelopen periode heeft de provincie Utrecht in samenwerking met gemeente Leusden werkzaamheden uitgevoerd aan de Arnhemseweg (N226) in Leusden. De weg heeft tussen de Groene Zoom en busbaan Tabaksteeg een nieuwe inrichting gekregen.

Er is een parallelweg aangelegd, de snelheid is verlaagd naar 50 km/uur en er is een brug over de Heiligenbergerbeek aangelegd die de nieuwe parallelweg verbindt met de Treekerweg. Ook is er een rotonde aangelegd op de kruising Arnhemseweg – Leusbroekerweg. Met deze aanpassingen verbeteren de doorstroming, leefbaarheid en verkeersveiligheid.

Aanleiding
Het gedeelte van de N226 tussen de Treekerweg en de Oude Rijksweg was niet ingericht volgens de geldende ontwerprichtlijnen. De woningen aan de Arnhemseweg waren ter hoogte van de Maanweg in de binnenbocht ontsloten op de N226. Hierdoor was het zicht op de weg onvoldoende. Dat zorgde  voor verkeersonveilige situaties. Daarnaast waren er klachten van bewoners over de leefbaarheid (snelheid van het verkeer en de overlast van geluid). Verderop op de N226 zorgde de aansluiting met de Leusbroekerweg eveneens voor onveilige situaties.

Maatregelen
De provincie Utrecht heeft de volgende maatregelen getroffen om de verkeersveiligheid, doorstroming en leefbaarheid op en rondom de Arnhemseweg te verbeteren:

  • De maximumsnelheid is teruggebracht van 70 km/uur naar 50 km/uur; de weginrichting is hierop aangepast: er zijn verhoogde stoepranden, een overrijdbare middengeleider en verhoogde plateaus aangebracht. De extra reistijd die de verlaagde snelheid met zich mee brengt wordt gecompenseerd doordat de verkeerslichten bij de Maanweg verwijderd zijn en doordat de T-kruising Arnhemseweg – Leusbroekerweg is vervangen door een rotonde.
  • Het asfalt van de Arnhemseweg is vervangen door geluidreducerend asfalt.
  • Er is een parallelweg aangelegd voor de ontsluiting van woningen aan de westkant van Arnhemseweg ter hoogte van de Maanweg. Deze parallelweg is via de nieuwe brug over de Heiligenbergerbeek aangesloten op de Treekerweg.
  • Aan de oostzijde van de Arnhemseweg is tussen de Maanweg en de Ooievaarshorsterweg een voetpad aangelegd.
  • De verlichting is vervangen door energiezuinige ledverlichting.
  • Er is een rotonde aangelegd op de T-kruising Arnhemseweg – Leusbroekerweg.
  • De inrit van restaurant De Mof is verplaatst van de Arnhemseweg naar de Leusbroekerweg.
  • Twee woningen die een uitrit direct op de N226 hadden, zijn via een extra aftakking op de nieuwe rotonde aangesloten.

Aanpassing Treekerweg
In aanvulling op de werkzaamheden  aan de N226 vinden er nog aanpassingen plaats aan de Treekerweg. In overleg met omwonenden is besloten om de Treekerweg opnieuw in te richten: het asfalt wordt vervangen door klinkers, er komen verkeersdrempels en de snelheid wordt verlaagd van 50 naar 30 km. Daarnaast wordt de bocht van de weg verlegd richting de nieuwe brug zodat er meer overzicht ontstaat en worden enkele extra parkeerplaatsen aangelegd. De werkzaamheden gaan medio november van start en duren circa twee weken.

Bron: Provincie Utrecht

Reacties