Amersfoorts initiatief om monumenten van Stadsherstel Midden-Nederland voor Amersfoort te behouden

Een lokaal initiatief heeft op het Amersfoortse deel van het monumentenbezit van Stadsherstel Midden-Nederland N.V. (SHMN) een bod uitgebracht. De totale monumentenportefeuille moet door veranderde wetgeving door de eigenaar verkocht worden. De eigenaren van deze monumentenportefeuille zijn de woningcorporaties Mitros (Utrecht) en Alliantie (Amersfoort).

Het lokale initiatief wil een doorstart van de stadsherstelorganisatie voor Amersfoort mogelijk maken. Samen met een lokale Utrechtse monumentenorganisatie (UMS) en met ondersteuning en begeleiding van de Nationale Monumentenorganisatie (NMo) is deze bieding voorbereid. Door vanuit de vereniging NMo samen met UMS een bod uit te brengen, is afname van het hele bezit door een monumentenorganisatie in één keer georganiseerd. Dit is een belangrijke voorwaarde van de verkopende woningcorporaties. De initiatiefnemers hebben om de panden van het Amersfoortse deel van Stadsherstel Midden-Nederland te kunnen overnemen een stichting opgericht. ‘Zo kunnen wij zorgen dat Amersfoort zijn lokale monumentenorganisatie behoudt en de belangen van de monumenten, van de stad, van de gebruikers en van de bewoners gewaarborgd blijven’, aldus de stichtingsvoorzitter Aart Veldhuizen. Met een uitgewerkt plan, dat onderdeel uitmaakt van het uitgebrachte bod, kan de gemeenschap en de stad verzekerd zijn van een goed beheer en behoud van deze monumenten. Veldhuizen geeft aan dat: ‘ een grote betrokkenheid van alle partijen veel kan betekenen voor een goede (door)start van het Amersfoortse deel van SHMN. Of ons bod voldoende aanknopingspunten biedt zullen we snel vernemen van de verkopers’.

Achtergrond van de organisaties
De opgerichte stichting is een initiatief van Aart Veldhuizen, notaris en ondermeer voorzitter Fonds Bos, voormalig voorzitter Oudheidkundige Vereniging Flehite, Rob Blauw, volkshuisvester, voormalig directeur Stadsherstel Amersfoort, Jan Bos, architect, voormalig partner NOVA Architecten, Jelle Hekman, voorzitter Oudheidkundige Vereniging Flehite en oud-wethouder Amersfoort, Robert Quarles van Ufford, Amersfoorter en directeur van de Nationale Monumentenorganisatie en Koos de Looff, adviseur en onder andere voorzitter van de Stichting Bouwhistorie Nederland.

De Nationale Monumentenorganisatie (NMo) is een vereniging van monumentenbeheer organisaties in Nederland. Het uitgangspunt van de NMo is om monumenten in stand te houden. De NMo doet dit door de kennis en expertise in het Nederlandse monumentenveld te verenigen en door ondersteuning te bieden bij de verwerving van monumenten. Hierbij beperkt de NMo zich als enige monumentenorganisatie in Nederland niet tot een thema of een geografische regio. De NMo is in Amersfoort in het Eemklooster gevestigd.

De Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel N.V. “(UMS) is in 1985 opgericht voor restauratie en behoud van monumenten in de stad en provincie Utrecht. De meeste woningen worden verhuurd in de sociale sector; voor sommige is dit niet mogelijk vanwege de hoge aankoop- en restauratiekosten. UMS probeert een optimaal restauratieniveau te bereiken en tegelijkertijd voor gebruikers en bewoners prettige en betaalbare woon- en werkruimten te realiseren. Zo worden twee doelen bereikt: behoud van ons eeuwenoude erfgoed en behoud van het plezier, dat mensen al honderden jaren beleven in en bij deze gebouwen. De panden die in Utrecht staan sluiten dan ook volledig aan bij het bestaande bezit van UMS en geeft de bewoners en gebruikers zekerheid.

Reacties

Cookieinstellingen