Senioren in de regio Utrecht zijn meer gaan bewegen

Foto: Publiek domein

Senioren (65-plussers) in de regio Utrecht hebben minder last van lichamelijke beperkingen en zijn de afgelopen vier jaar meer gaan bewegen. De Utrechtse senioren ervaren vooral minder beperkingen in de mobiliteit en sporten meer dan volwassenen in de leeftijdscategorie van 18-65 jaar.

Dit blijkt uit de gezamenlijke gezondheidsmonitor 2016 van alle GGD’en, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Bijna een half miljoen Nederlanders van 19 jaar en ouder deden mee aan het vragenlijstonderzoek, waarvan ruim 38.000 inwoners uit de regio Utrecht.

Uit het onderzoek komt naar voren dat zelfstandig wonende 65-plussers in Nederland minder last hebben van lichamelijke beperkingen. In 2012 gaf nog 30% van de senioren in Nederland aan last te hebben van minimaal één beperking in horen, zien of mobiliteit. In 2016 is dit percentage afgenomen tot 28%. De senioren in de regio Utrecht scoren nog beter, zo geeft bijna 75% van deze senioren aan helemaal geen beperkingen te ervaren. De 65-plussers in de regio Utrecht ervaren vooral minder beperkingen in de mobiliteit, deze is in vergelijking met vier jaar geleden met 15% afgenomen. Vooral vrouwen en senioren in de leeftijdsgroep van 75 tot 80 jaar ervaren minder beperkingen en zijn meer gaan bewegen.

Senioren bewegen meer
Net als de landelijke trend zijn de 65-plussers in de regio Utrecht de afgelopen vier jaar meer gaan bewegen en sporten. Zowel landelijk als in regio Utrecht bewegen zeven op de tien senioren voldoende. Dit percentage is voor regio Utrecht ruim 6% meer vergeleken met vier jaar geleden. Daarnaast blijkt dat de 65-plussers in de regio Utrecht veel actiever zijn dan de volwassenen onder de 65 jaar. Zo sport de helft van de senioren driemaal of vaker per week terwijl dit percentage bij volwassenen één op de vijf is. Veel senioren gaan naar de sportschool om hun conditie op peil te houden, andere populaire sporten zijn tennis, zwemmen en fietsen.

Belang van preventie
Opmerkelijk is dat het meer bewegen niet heeft gezorgd voor afname in de overgewichtcijfers. Zowel in 2012 als 2016 heeft 56% van de senioren in regio Utrecht overgewicht. Hierbij is het percentage  senioren met ernstig overgewicht zelfs met 2% toegenomen. Blijvende aandacht voor een gezonde leefstijl is dus van belang.

Aandacht voor een beweegvriendelijke omgeving
Mensen die lichamelijk actief zijn, beoordelen hun gezondheid positiever, roken minder, zijn minder vaak eenzaam en zitten beter in hun vel.
Met de nieuwe Omgevingswet ontstaan meer mogelijkheden om met aanpassingen van de leefomgeving bij te dragen aan de gezondheid van de inwoners. Sporten en bewegen kan gestimuleerd worden door een beweegvriendelijke omgeving. Denk hierbij aan goede fiets- en wandelpaden, sportfaciliteiten, aantrekkelijke parken of natuur in de buurt.

Reacties

Cookieinstellingen