Samen werken aan gezonde lucht

Foto: Provincie Utrecht

De kwaliteit van de lucht maakt een belangrijk deel uit van een gezonde leefomgeving. Het realiseren van een gezonde leefomgeving, om daarmee onze regio gezond, bereikbaar en aantrekkelijk te houden, is één van de belangrijkste opgaven van de provincie Utrecht. Het is een grensoverschrijdend probleem, dat wij niet alleen kunnen oplossen. Daarom is gekozen voor de aanpak van co-creatie.

Op 31 oktober was de succesvolle slotconferentie van de co-creatie Gezonde Lucht. Een gevarieerde groep vanuit de Utrechtse gemeenten, kennisinstellingen, belangenorganisaties en burgers heeft samen met de provincie oplossingsrichtingen bedacht voor gezonde lucht. Deze partners willen aan de slag met thema’s zoals mobiliteit, landbouw, houtrook, lobby en meten met sensoren.

Nieuw regionaal programma
In het co-creatietraject is in nauwe samenspraak met stakeholders gezocht naar de invulling van gemeenschappelijke thema’s waarop verbetering van de luchtkwaliteit mogelijk is. Dit leidt tot een nieuw regionaal programma Gezonde Lucht.

Minder ziektelast
Samenwerking is de sleutel tot een effectieve vermindering van de ziektelast door luchtverontreiniging. Niet alle maatregelen die nodig zijn kunnen op gemeentelijk of provinciaal niveau genomen worden. Landelijk is er een nationaal luchtkwaliteitsplan in de maak.

Bron: Provincie Utrecht

Reacties

Cookieinstellingen