Herinrichting Van Tuyllstraat in Hooglanderveen

Foto: Google maps

Naast de Heideweg wordt ook de Van Tuyllstraat in Hooglanderveen opnieuw ingericht. Vanaf 2019 wordt het wegdek toekomstbestendig gemaakt en tegelijk de verkeersveiligheid aangepakt. Ook wordt de afvoer van regenwater verbeterd. Een werkgroep met bewoners en ondernemers denkt de komende maanden actief mee over het nieuwe ontwerp voor beide straten.

De werkzaamheden aan de Van Tuyllstraat vinden straks plaats tussen het spoor en de Holleweg, aansluitend op de Heideweg. Bewoners en ondernemers vragen om een herinrichting van dit drukke deel van de straat, voor een beter wegdek en betere verkeersveiligheid en het benadrukken van het dorpse karakter. Zij worden daarbij gesteund door de belangenvereniging Hooglanderveen. De gemeente heeft in het meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte geld vrijgemaakt om naast de Heideweg ook de Van Tuyllstraat aan te pakken. Met de nieuwe inrichting komt er onder de grond – langs het bestaande riool – een extra rioolbuis voor afvoer van het regenwater.

Klaar voor de toekomst
Wethouder Menno Tigelaar (Stedelijk beheer): “Ik ben blij dat we in Hooglanderveen nu ook aan de slag kunnen met de herinrichting van de Van Tuyllstraat. Bij de bewoners en ondernemers bestond al langer de wens om dit deel van de straat te verbeteren. Samen met de werkzaamheden voor de Heideweg pakken we nu verschillende problemen in dit gebied in één keer aan, in overleg met alle belanghebbenden. Dat is ook onze bedoeling met het meerjarenuitvoeringsprogramma: we combineren verschillende werkzaamheden per gebied, zodat straten weer klaar zijn voor de toekomst.”

Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2018-2021
Het college heeft op 24 oktober het meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2018-2021 vastgesteld. Daarin staat welke projecten voor groot onderhoud en vervanging de gemeente in de komende vier jaar uit wil voeren in de openbare ruimte. Daarbij gaat het om wegen, groen, verlichting, kunstwerken, baggeren en riolering. Uitgangspunt in het programma is dat de verschillende werkzaamheden in een gebied en de planning daarvan  zoveel mogelijk op elkaar worden afgestemd.

Reacties

Cookieinstellingen