A1/A28 knooppunt Hoevelaken nachtelijke afsluitingen

Foto: Wikipedia/Michiel1972

Rijkswaterstaat voert archeologische booronderzoeken uit in de bermen langs het tracé van het knooppunt Hoevelaken (A1/A28). Waar nodig worden die voorafgegaan door onderzoek naar niet-gesprongen explosieven.

Voor deze onderzoeken worden van 23 tot en met 26 oktober de verschillende verbindingsbogen van de A1/A28 op het knooppunt Hoevelaken om de beurt tijdelijk afgesloten. De afsluitingen en omleidingsroutes worden ter plaatse met borden aangegeven. Om veilig te kunnen werken en tegelijkertijd zo min mogelijk verkeershinder te veroorzaken, vinden de afsluitingen ’s avonds en ’s nachts plaats tussen 20.00 en 05.00 uur, wanneer er minder verkeer is.

De afbeelding laat zien welke verbindingsboog op welk moment is afgesloten.

Knooppunt Hoevelaken komt in beweging
Knooppunt Hoevelaken is een begrip vanwege het aantal files. Vanaf 2025 is dit verleden tijd, dan maakt het klaverblad plaats voor een natuurlijke, groene kom. Met als doelen het verbeteren van de bereikbaarheid en leefbaarheid en een betere doorstroming van het verkeer.
Vanaf 2021 start de realisatie van het knooppunt en de wegen ernaar toe. Tot die tijd doorlopen we de planuitwerking, waarin de onderzoeken worden gedaan naar het effect van de verbreding op onder andere luchtkwaliteit, geluid en natuur.

Reacties