Chocoladeletteractie voor het goede doel

Foto: JCI Eemland

Veel bedrijven geven rond Sinterklaas een attentie aan hun medewerkers en/of hun relaties. Al 14 jaar verkoopt JCI Eemland chocoladeletters voor het goede doel. Dankzij deze actie kunnen bedrijven gelijk bijdragen aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en werkelijk kinderen helpen.

Vorig jaar heeft JCI Eemland een fantastisch bedrag opgehaald voor het project Samen naar School van NSGK, de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (6 000 euro dankzij de verdubbeling van NGSK). De opbrengst van voorgaande jaren ging naar Stichting Sinterklaas Kapoentje (9000 euro), het Toon Hermans Huis (12 270 euro), Bart de Graaff Foundation (30.500 euro dankzij de verdubbeling van NSGK), het Meander Medisch Centrum (10 000 euro). Het kind in nood staat altijd centraal.

Ook dit jaar steunt JCI Eemland een goed doel dat kinderen helpt, namelijk de VoorleesExpress Amerfoort. Zij dragen bij aan het verkleinen van onderwijsachterstanden. Hoewel de resultaten van de voorleeshulp onmiskenbaar zijn, is VoorleesExpress nog geen onderdeel van het officiële onderwijssysteem en zijn zij volledig afhankelijk van de subsidies en donaties.

Er is een mooi concreet doel gesteld: 50 gezinnen op de wachtlijst van VoorleesExpress Amersfoort een Voorleespakket geven. Een voorleespakket houdt 20 weken lang voorleesplezier in: de voorlezer komt wekelijks bij een gezin langs en biedt persoonlijke begeleiding en training aan de ouders.

De VoorleesExpress  richt zich op gezinnen waarbij de kinderen van 3-8 jaar een taalachterstand hebben of waarbij het risico groot is dat de kinderen een taalachterstand ontwikkelen. De aanmeldingen verlopen vaak via de GGD, logopediepraktijken of welzijnsorganisaties. Na afloop van de begeleiding krijgen ouders en (met toestemming) de onderwijsorganisaties een rapport en advies.

De VoorleesExpress draait volledig op vrijwilligers. Zij worden zorgvuldig geselecteerd, getraind en begeleid. De trainer is een betaalde kracht die vanuit een professionele organisatie (vaak een Bibliotheek of welzijnsorganisatie in die regio) opereert. Bij het project wordt uitgegaan van de talenten en mogelijkheden van de ouders. Samen met de ouders zoeken de vrijwilligers van de VoorleesExpress naar manieren waarop zij de taalontwikkeling van hun kinderen kunnen stimuleren. De VoorleesExpress bereikt landelijk jaarlijks 4000 gezinnen en streeft naar 6000-7000 gezinnen per jaar. Op dit moment wordt het project uitgevoerd op 100 locaties.

In de regio Eemland wordt het project uitgevoerd door Bibliotheek Eemland onder leiding van Jessica Jager. JCI Eemland heeft persoonlijk contact met Jager en heeft gezien hoe belangrijk deze begeleiding is voor de kinderen en hoe hard de gezinnen het nodig hebben.

Wil jij of jouw bedrijf ook bijdragen aan de betere kansen in het onderwijs voor de kinderen uit onze regio? Koop dan jouw Sinterklaas attentie via de webshop! De volledige opbrengst gaat naar een goed doel. Het doel is om 50 gezinnen te helpen. Daarvoor hebben we 12.500 euro nodig. Het kost 250 euro om één gezin een halfjaar begeleiding te bieden. Dat is 200 chocoladeletters. Doe je mee? Elke letter telt!

Reacties