Amersfoortse jongeren in de prijzen bij ministerie

Foto: Onder Invloed, Facebook

Bram Pullen, Ely Faris en Ties Coenen van Amersfoorts initiatief Onder Invloed hebben op 13 oktober de tweede prijs van een concours van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in de wacht gesleept.

Het ministerie was via Battle of Concepts op zoek naar input om twintigers en dertigers bij de gemeenteraad te betrekken.

Onder Invloed

Uit 96 inzendingen vanuit het hele land werd Onder Invloed als één van de beste vijf geselecteerd om te komen pitchen op de finalebijeenkomst in Utrecht. Na een bevlogen pitch voor de jury van Chris Kuijpers (directeur-generaal Bestuur en Wonen BZK), Renée Wiggers (voorzitter Vereniging van Griffiers), Niek Verkaik (Raadslid.nu, raadslid Hardinxveld-Giessendam), Roelof Martens (adjunct-directeur ProDemos), Adger van Helden (raadslid Katwijk, namens bestuurdersverenigingen van de  landelijke politieke partijen), Koen van der Krieken (promovendus Tilburg University / burgerparticpatie en democratisch bestuur) en Huri Sahin (Statenlid.nu) mochten de Amersfoorters de tweede prijs in ontvangst nemen.

Het plan, om op festivals jongeren te benaderen voor een gesprek met volksvertegenwoordigers, was volgens de jury origineel, goed onderbouwd en kon gemakkelijk worden geïmplementeerd. Naast een aanmoediging van 1500 euro krijgt Onder Invloed de uitnodiging om met het ministerie in gesprek te gaan over verdere uitwerking.

Compliment

Bram Pullen, initiatiefnemer: “Deze prijs is een mooi compliment voor ons werk, en tegelijkertijd een extra aanmoediging om nog meer ons best te doen om jonge Amersfoorters een stem in de politiek te geven.”

Onder Invloed is bekend van aanwezigheid op onder andere Lepeltje Lepeltje en Struinen in de Tuinen. Daar liet het jongeren op een onconventionele manier in discussie gaan met leden van de Amersfoortse gemeenteraad en het college van B&W. Jongeren kregen de mogelijkheid direct invloed uit te oefenen op lopende politieke thema’s.

Op deze manier zijn er bij de afgelopen kadernotabesprekingen extra moties toegevoegd over gezondheidszorg en huisvesting.

Reacties